Nieuws

Update, IDEM Kennisatelier over huiselijk geweld van 2 december vindt online plaats

Duurzaam doorbreken van de cirkel van huiselijk geweld.

Deze bijeenkomst was eerst fysiek gepland. Vanwege de oplopende coronabesmettingen is besloten dit Kennisatelier niet op locatie maar online te houden.

Op 2 december organiseert IDEM met medewerking van Arosa dit online Kennisatelier met ervaringsverhalen, presentatie van pilotprojecten en het onderzoeken van onze eigen aannames ten aanzien van huiselijk geweld én gaan we op zoek naar wat werkt bij de hulpverlening aan gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld.

Arosa steunt Orange the World 2021

#Orangetheworld start vandaag de jaarlijkse internationale Orange the World campagne tegen geweld tegen vrouwen in meer dan 90 landen wereldwijd. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes.