Nieuws

Maatje achter de Voordeur Rotterdam

Bij Arosa gaat Maatje achter de Voordeur Rotterdam van start. Maatje achter de Voordeur Rotterdam werkt met vrijwilligers (de maatjes) die hun eigen ervaring op het gebied van huiselijk en/of seksueel geweld kunnen en willen inzetten voor anderen die ook huiselijk en/of seksueel geweld hebben meegemaakt. 

Arosa en Perspektief zijn gefuseerd

Vanaf 1 januari 2022 zijn de stichtingen Perspektief en Arosa één organisatie.