Nieuws

grootschalig onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling

5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing. Dit blijkt uit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd onder regie van het WODC.

Barbara Berkelaar-Banning nieuwe bestuurder Arosa

Met ingang van 1 februari 2019 worden de stichtingen Perspektief en Arosa bestuurd door mevrouw Barbara Berkelaar-Banning. Ook zullen de beide Raden van Toezicht samengaan en als één Raad van Toezicht voor beide stichtingen.