Nieuws

Hear my Voice, voor een luisterend oor bij huiselijk geweld

Slachtoffers van partnergeweld: van veerkrachtig tot complex

Verslag van het doelgroepenonderzoek bij Stichting Arosa

De Erasmus Universiteit heeft onderzoek gedaan naar de cliëntenpopulatie op de crisisopvang van Arosa.

Rianne Kok, onderzoeker: "De focus op het verhogen van de zelfredzaamheid is te simpel en niet uitgebreid genoeg voor deze groep",