Nieuws

Onderzoek: meer slachtoffers van kindermishandeling tijdens lockdown

Tijdens de eerste lockdown werden in Nederland naar schatting 40.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling, met name van verwaarlozing van onderwijs en getuige van geweld. 

Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang

Opvangorganisaties met het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ vormen met elkaar een landelijk stelsel van veilige opvang. Het keurmerk staat voor een garantie van veiligheid voor cliënten die van dat landelijk stelsel gebruik moeten maken.