Nieuws

Grip op Geld

Deze week is het de week van het geld. Een mooi moment om aandacht te vragen voor de financiële knelpunten van cliënten in de (vrouwen)opvang.

grootschalig onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling

5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing. Dit blijkt uit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd onder regie van het WODC.