Nieuws

Slachtoffers van partnergeweld: van veerkrachtig tot complex

Verslag van het doelgroepenonderzoek bij Stichting Arosa

De Erasmus Universiteit heeft onderzoek gedaan naar de cliëntenpopulatie op de crisisopvang van Arosa.

Rianne Kok, onderzoeker: "De focus op het verhogen van de zelfredzaamheid is te simpel en niet uitgebreid genoeg voor deze groep",

 

Princess Raihaana, een van de finalisten Indian Beauty Queen vertelt haar verhaal: “Arosa is mijn redding geweest”

Raihaana Ainoel is finaliste in de Indian Beauty Queen verkiezing. Op 1 maart heeft Raihaana samen met mede-finaliste Ranjeeta Doerga bij Arosa een interview gegeven over haar beweegredenen zich in te zetten voor de vrouwen in de opvang bij Arosa.