Ambulante hulpverlening

Na een periode in de opvang is de stap naar zelfstandig wonen voor veel vrouwen en mannen groot. Op het moment dat de cliënt de beschermde omgeving van het opvanghuis verlaat, wordt altijd gekeken naar de wensen ten aanzien van ambulante hulpverlening. De hulpverlening richt zich op het ondersteunen van de cliënt en eventuele kinderen in een veilige omgeving met geweldloze relaties.

Voor ambulante begeleiding kunnen slachtoffers van huiselijk geweld zich melden bij het wijkteam/vraagwijzer.

Acuut hulp en crisisopvang nodig? neem contact op met Veilig Thuis.