Begeleiding

Arosa helpt bij het stoppen van geweld en het doorbreken van de slachtofferrol, het vergroten van de weerbaarheid en het verkrijgen van zelfregie wat betreft eigen positie en het eigen functioneren. Het doel is om cliënten krachtig en zelfbewust te maken, en in staat om hun leven zelfstandig vorm te geven.

Aanmelden voor begeleiding: Veilig Thuis, tel. 0800 - 2000

De begeleiding wordt vormgegeven in samenspraak met de cliënt en is passend bij de vraag. Er wordt gewerkt met de volgende methodieken:

Krachtwerk

Deze methodiek gaat uit van de kracht van mensen en het vermogen tot herstel. De cliënten worden begeleidt naar een veilig en zelfstandig bestaan. Met behulp van de krachten en hulpbronnen in het eigen netwerk en in de samenleving, werken de cliënten aan het behalen van hun wensen en doelen. De doelen staan beschreven in een actieplan.

Veerkracht

Om kinderen zo snel mogelijk te laten herstellen en zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen is de methodiek Veerkracht ontwikkeld. De veiligheid van moeder en kind staat voorop, maar ook het contact met de vader speelt een belangrijke rol.