Maatje achter de Voordeur Rotterdam

Bij Arosa gaat Maatje achter de Voordeur Rotterdam van start. Het doel van Maatje achter de Voordeur is om mensen die huiselijk en/of seksueel geweld hebben meegemaakt te steunen bij het opnieuw vinden van hun evenwicht en zelfvertrouwen. Maatjes met ervaring met huiselijk geweld bieden deze steun. Door ervaringen met elkaar te delen, laten de maatjes zien dat niemand er alleen voor staat.

Hoe werkt het?

Maatje achter de Voordeur Rotterdam werkt met vrijwilligers (de maatjes) die hun eigen ervaring op het gebied van huiselijk geweld kunnen en willen inzetten voor anderen. De professionele ervaringsdeskundigen die bij Arosa werken, geven deze vrijwilligers een training en begeleiden hen. Tijdens de training staan uitwisseling van ervaringen en van elkaar leren centraal. In de training leren de maatjes hoe zij andere mensen kunnen ondersteunen. Maatje achter de Voordeur Rotterdam vormt een fysiek en digitaal netwerk: persoonlijk contact vindt plaats via begeleiding en bijeenkomsten, aangevuld met een online contact en inspiratie via een besloten facebookgroep en WhatsApp. 

Maatjes leveren geen hulp (want zij zijn geen hulpverleners) maar wel veel wel steun. Een voorwaarde voor mensen die ondersteuning van een maatje willen, is dat het huiselijke en/of seksueel geweld is gestopt.

Welke vormen kan de ondersteuning aannemen?

Een maatje biedt steun en herkenning aan slachtoffers van huiselijk geweld tijdens het herstelproces. Dit bestaat uit samen dingen doen, die nuttig maar ook gezellig zijn. Een maatje kan helpen bij het opbouwen van een nieuwe sociaal netwerk of helpen bij contact met instanties. Maatjes kunnen feedback of tips geven bij de communicatie binnen bijvoorbeeld het gezin, of tussen vrienden en collega’s. Het versterken van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen kan iemand helpen zichzelf niet of niet alleen als slachtoffer te zien. Ook kan een maatje geruststellen bij opkomende angsten en onzekerheden.

Samenwerking

Arosa voert Maatje achter de Voordeur uit in nauwe samenwerking met Ervaring in Huis van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Interesse om een Maatje achter de Voordeur Rotterdam te worden?

Neem dan contact op met Arosa op maatje@arosa-zhz.nl of bel naar 010 - 820 08 40.

 

 

Herstellen van huiselijk geweld is een complex proces,

waarbij anderen een onmisbare rol spelen.

Je staat er niet alleen voor!