Ook mannen kunnen slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Op mannenmishandeling rust vaak een taboe, daarover wordt in onze samenleving niet openlijk besproken.

Toen mijn vrouw mij aanviel en ik de politie belde.....werd ik zelf gearresteerd

In hun omgeving heerst veel onbegrip waardoor mannen zich schamen om hulp te zoeken. Als zij wel hulp zoeken, krijgen zij niet de erkenning en de hulp voor hun problemen. Met een aparte opvang voor mannen wil Arosa voor deze mannen de drempel om hulp te zoeken verlagen. 

 Als het niet in je zit om te slaan.....zit het ook niet in je om terug te slaan.

 

Mannenopvang bij Arosa
Op de locatie Andreas biedt Stichting Arosa opvang en begeleiding aan mannen die:

  • door hun partner geestelijk en/of fysiek mishandeld zijn;
  • vanwege hun homoseksualiteit moeten vluchten voor hun familie of partner
  • vanwege eergerelateerd geweld moeten vluchten;
  • slachtoffer zijn van mensenhandel waaronder financiële en/of seksuele uitbuiting.

In de mannenopvang Andreas leven de mannen zelfstandig. Doordeweeks is er hulpverlening en ondersteuning bij allerlei zaken als echtscheiding, aangifte doen, rechtszaken, financiële zaken, afspraken over de kinderen, etc. Het uiteindelijke doel van Andreas is dat de mannen weer een zelfstandig leven kunnen gaan leiden en een toekomst voor zich hebben zonder geweld.

40% van de slachtoffers van huiselijk geweld is man.

Het is een vooroordeel dat mannen geen slachtoffer kunnen zijn van huiselijk geweld. Er heerst vaak nog een taboe op het onderwerp.

 

Zoek je hulp?
Neem contact op met Een Veilig Thuis: 0800 - 2000 of bel direct naar de mannenopvang van Arosa op 06-22798571.
Bij acuut gevaar: bel 112

 

Meer informatie vind je op de site mannenmishandeling.nl