Opvang

Arosa biedt opvang aan vrouwen, mannen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, geweld vanwege seksuele geaardheid, eergerelateerd geweld, uitbuiting en mensenhandel.

Wilt u hulp van Arosa? Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar op: 010 - 820 08 40

U kunt voor hulp, informatie of advies ook bellen naar: Een Veilig Thuis 0800 - 2000

In geval van nood: Neem geen risico, bel 112

 


 

De verschillende mogelijkheden:

  • Crisisopvang bij acute nood, om tot rust te komen en te bedenken welke stappen er voor de toekomst nodig zijn
  • 24-uursopvang, woonvorm waar altijd begeleiding aanwezig is, voor minder weerbare vrouwen die specifieke begeleiding nodig hebben
  • Begeleid wonen, opvang waarin de cliënt zo zelfstandig mogelijk woont
  • Groepswonen, zo zelfstandig mogelijk wonen onder begeleiding in een groep

Daarnaast biedt Arosa verschillende vormen van begeleiding: individuele gesprekken, gezinsgesprekken, cursussen en groepsactiviteiten.

Opvanglocaties

 Locatie ‘Nadine’

Nadine Gordimer  - Zuid-Afrikaanse feministische schrijfster

Nadine is een (time-out) locatie voor de eerste opvang voor vrouwen en kinderen. Er zijn vierentwintig plekken voor vrouwen en hun kinderen. De verblijfsperiode is acht tot twaalf weken.

   
 Locatie ‘Simone’

Simone de Beauvoir – Franse feministische filosofe en schrijfster

Locatie Simone is vanaf 2015 deels een time-out locatie en deels opvang voor vrouwen met een acuut veiligheidsrisico of met complexe problematiek. Deze locatie biedt plaats aan vierentwintig vrouwen en hun kinderen. (Veertien plaatsen voor time-out en 10 plaatsen voor opvang acuut veiligheidsrisico).

   
 Locatie ‘Sophie’

Sophie Redmond – eerste Surinaamse vrouwelijke arts

Opvang met een groepsgericht hulpverleningsaanbod. Voor vrouwen die te maken hebben met o.a. eergerelateerd geweld. De locatie biedt plaats aan negen vrouwen en twaalf kinderen.

   
 Locatie ‘Aletta’

Aletta Jacobs – eerste Nederlandse vrouwelijke arts

Opvang in zelfstandige woonunits voor vrouwen die te maken hebben met een veiligheidsrisico. Na opvang zijn deze vrouwen in staat een nieuw en veilig bestaan op te bouwen. De locatie biedt plaats aan acht vrouwen en vijftien kinderen.

   
 Locatie ‘Florence’

Florence Nightingale – Engelse pionier en grondlegster van de moderne verpleging

Opvang in zelfstandige woonunits voor vrouwen die te maken hebben met een veiligheidsrisico. Na opvang zijn deze vrouwen in staat een nieuw en veilig bestaan op te bouwen. Locatie biedt plaats aan een moeder met minimaal drie kinderen.

   

Locatie 'Andreas'

Andreas Burnier – pseudoniem van Catharina Irma Dessaur, sociaal criminologe en schrijfster

Opvang voor mannen die slachtoffer zijn van huiselijk en/of eergerelateerd geweld, uitbuiting en mensenhandel. Locatie biedt plaats aan tien mannen.