Opvang

Arosa biedt opvang aan vrouwen, mannen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, geweld vanwege seksuele geaardheid, eergerelateerd geweld, uitbuiting en mensenhandel.

Wilt u hulp van Arosa? Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar op: 010 - 820 08 40

U kunt voor hulp, informatie of advies ook bellen naar: Een Veilig Thuis 0800 - 2000

In geval van nood: Neem geen risico, bel 112

 


 

De verschillende mogelijkheden:

  • Crisisopvang bij acute nood, om tot rust te komen en te bedenken welke stappen er voor de toekomst nodig zijn
  • Beschermd wonen, waar altijd begeleiding aanwezig is, voor minder weerbare vrouwen die specifieke begeleiding nodig hebben
  • Begeleid wonen, opvang waarin de cliënt zo zelfstandig mogelijk woont

Daarnaast biedt Arosa verschillende vormen van begeleiding: individuele gesprekken, gezinsgesprekken, cursussen en groepsactiviteiten.

Opvanglocaties

   Locatie ‘Nadine’

Nadine Gordimer  - Zuid-Afrikaanse feministische schrijfster

Nadine is een (time-out) locatie voor de eerste opvang voor vrouwen en kinderen. Er zijn vierentwintig plekken voor vrouwen en hun kinderen. De verblijfsperiode is acht tot twaalf weken.

     
                Locatie ‘Simone’

Simone de Beauvoir – Franse feministische filosofe en schrijfster

Simone is een beschermd wonen locatie voor vrouwen met een integraal WMO arrangement. Locatie Simone biedt plek voor 22 gezinnen/cliënten die in een eigen woonunit verblijven. Op Simone wordt 24 uurs begeleiding/toezicht geboden.

     
   Locatie ‘Sophie’

Sophie Redmond – eerste Surinaamse vrouwelijke arts

Locatie Sophie is een kleine begeleid wonen voorziening met gedeelde voorzieningen zoals, keuken, eetkamer en woonkamer. Er zijn 10 plekken op Sophie waarvan 5 plekken beschikbaar zijn voor slachtoffers van huiselijk geweld met een onzekere status.