Kinderen die met hun moeder in de vrouwenopvang wonen, hebben geen gemakkelijke positie. Ze hebben alles achter zich moeten laten. En na het geweld en de onveiligheid thuis, moeten ze zich redden in een nieuwe omgeving, tussen nieuwe mensen. In de opvang krijgen kinderen daarom ruime aandacht om ze te helpen opnieuw hun draai te vinden. Speciaal voor kinderen van 0 t/m 10 jaar die met hun moeder in de opvang wonen, is dit drama-therapeutisch programma ontwikkeld: ‘Tijd voor Toontje’.

Tijd voor Toontje is ontwikkeld door Blijf Groep Amsterdam en wordt onder andere uitgevoerd op de crisisopvang locatie Nadine van Arosa Rotterdam.

 Toontje tekening

Wie is Toontje?

Toontje is een handpop-schildpad, die zelf ook geweld in huis heeft meegemaakt. Hij moest van thuis en weg en daarom woont hij in een koffer in de opvang. Hij weet dus hoe de kinderen zich voelen en kan ze helpen bij veel van hun problemen, zoals boosheid, angsten, nare herinneringen en verwarring over de vraag van wie ze moeten houden.

Iedere week bezoeken de kinderen van locatie Nadine Toontje in de 'Toontje kamer'. Tijdens deze bijeenkomsten met de kinderen vertelt Toontje over zijn ervaringen in de opvang. Soms vertelt hij ook over vroeger thuis, bijvoorbeeld over de ruzies die er waren. Toontje gebruikt zijn eigen schild om in weg te kruipen. Soms doet hij dat om te vluchten, soms om even af te koelen als hij te boos is geworden. Maar het liefst doet Toontje fijne, ontspannende dingen.

Tijd voor Toontje is er voor kinderen en moeders samen

Kinderen die in de opvang wonen kunnen deelnemen vanaf het moment dat ze aan hun nieuwe omgeving gewend zijn. Tijd voor Toontje wordt uitgevoerd door een dramatherapeute en een hulpverlener van Arosa. Het programma bestaat uit drie groepen: een kindergroep, een parallelle moedergroep, en een moeder-kindgroep voor de kleinsten. De kinderen leren om te gaan met wat hun overkomen is en de moeders leren hoe ze hun kinderen daarbij kunnen helpen. Voor beiden levert dat een groeiend zelfvertrouwen op. 

Tijd voor Toontje heeft vier thema’s:

1) De kracht van fijne dingen doen
Veel moeders en kinderen in de opvang hebben al lang geen fijne dingen meer met elkaar gedaan. Samen met Toontje spelen, knutselen en knuffelen ze. Ze maken vrolijke momenten mee en doen positieve ervaringen op. Moeders leren dat een klein beetje aandacht al veel kan betekenen voor hun kind.

 

2) Veilig boos zijn 
De meeste kinderen in de opvang hebben nare ervaringen met ruzie en boosheid achter de rug. Toontje leert ze dat ze best boos mogen zijn. Het gaat er alleen om hóe. De kinderen leren om veilig boos te zijn, zonder dingen kapot te maken of zichzelf of anderen pijn te doen.

 

3) Van wie hou je?
Kinderen die thuis ruzie en geweld hebben meegemaakt, zijn vaak verward over hun gevoelens. Ze missen bijvoorbeeld hun vader, terwijl ze ook weten dat mama boos op hem is. Toontje vertelt de kinderen dat het normaal is om allerlei gevoelens tegelijk te hebben. Hij leert ook aan de moeders dat het beter is om dit te begrijpen en niet af te keuren. Zo krijgen de kinderen positieve ondersteuning, en daardoor troost en meer zelfvertrouwen.

 

4) Herinneringen
Kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, hebben vaak last van vervelende herinneringen. Toontje helpt de kinderen om met hun nare herinneringen om te gaan. En de moeders leren om hun kinderen te troosten als die angstig zijn of een nare herinnering hebben. De moeders merken dat als de rust en veiligheid weer herstellen, ook hun kind weer kan herstellen.

 

Toontje Prentenboeken

Blijf Groep heeft vier prentenboeken uitgegeven van Toontje Schildpad. Het zijn gemakkelijk (voor) te lezen verhalen, die kinderen helpen te praten over wat ze is wat ze is overkomen en daarmee om te gaan. Bovendien zijn de verhaaltjes gewoon leuk om (voor) te lezen. 

 vier boekjes van Toontje