Veilige plek elders in het land

Ook cliënten die in direct gevaar verkeren kunnen terecht bij Arosa. Wanneer de cliënt te maken heeft met extreme bedreiging of achtervolging door een (ex)partner of familie, zorgt Arosa voor een veilig adres. Opname op een veilig adres gebeurt in overleg met de politie. Na afloop van het verblijf op de veilige plek wordt samen met de politie besloten welke vervolgstappen er nodig zijn. Opname op een veilige plek is mogelijk met en zonder kinderen.