Vrouwenopvang Plus bij Arosa

 

Eerst een veilige plek, dan beslissen over welke hulp

Wanneer de veiligheid daarom vraagt kunnen slachtoffers van huiselijk geweld buiten kantoortijden en in de weekenden snel en direct (niet eerst via Veilig Thuis) worden geplaatst in de crisisopvang van Arosa. Dit kan een rechtstreekse melding zijn van de politie, van slachtofferhulp, vanuit de wijkteams of wanneer men zelf contact opneemt met Arosa. Nadat het slachtoffer een veilige plek heeft binnen de crisisopvang, doen wij binnen 24 uur melding bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Als volgende stap wordt er samen met Veilig Thuis Rotterdam Rijmmond een risicoscreening afgenomen om te kijken wat de volgende stappen zijn.

Ook opvangmogelijkheden in de crisisopvang voor slachtoffers van structureel geweld.

In het kader van Vrouwenopvang Plus wordt de toegang tot de crisisopvang tijdelijk verruimd. Dit betekent dat Arosa ook opvang en hulp kan bieden bij structurele onveiligheid in het gezin bijvoorbeeld bij psychisch geweld, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, uitbuiting en verwaarlozing.

Een ‘time out’ in combinatie met ambulante hulp thuis;

Arosa biedt directe hulp in de thuissituatie aan stellen of gezinnen om een verblijf in de opvang of een uithuisplaatsing van de kinderen te voorkomen. Hiervoor maakt Arosa gebruik van Take a Break. In een periode van zes tot tien weken krijgen stellen of gezinnen intensieve begeleiding thuis door een team van professionals. Het Take a Break-team van Arosa bestaat uit vier caseworkers, een orthopedagoog en een psycholoog. Ook kan de hulp van de ervaringsdeskundigen die bij Arosa in dienst zijn ingezet worden.

Samen wordt er gewerkt aan een plan om duurzaam rust en veiligheid binnen de thuissituatie te bereiken en huiselijk geweld te stoppen. Mocht het beter zijn dat één van de partners tijdelijk het huis verlaat en is er geen plaats bij familie of vrienden dan heeft Arosa een plek voor hem of haar. Eventuele kinderen blijven altijd thuis in de voor hen vertrouwde omgeving.

Samenwerking

Deze pilot Vrouwenopvang plus doen we in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, Veilig Thuis en Fier.

Meer weten?

Voor meer informatie neem contact op met Arosa op 010 - 820 08 40 of stuur een mail naar bureaudienst@arosa-zhz.nl