Nieuws

Onderzoek Welk geweld telt?

Zorgelijk beeld partnergeweld

Het onderzoek Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners.

Digitale stalking steeds groter probleem

safetyNed in uitzending RTV Rijmond

Vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld worden steeds vaker digitaal gestalkt. Online of via social media worden ze in de gaten gehouden, lastig gevallen of bedreigd. SafetyNed, dé expert in online veiligheid bij huiselijk geweld helpt hulpverleners en cliënten. Donderdag 11 januari heeft RTV Rijnmond een nieuwsartikel gewijd aan safetyNed.

Coaches gezocht voor het project de “Nieuwe Toekomst”

Investeren in een toekomst na huiselijk geweld

Arosa, Dona Daria en Avant sanare starten het project ‘De Nieuwe Toekomst’ in Rotterdam. In dit project worden vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld gemotiveerd en geactiveerd om zelf weer de regie over hun eigen leven te nemen. Voor het project De Nieuwe Toekomst zoekt Arosa vrijwillige coaches. De coach geeft de deelneemster zelfvertrouwen en stimuleert haar in haar eigen ontwikkelingstraject.  

Dona Daria zoekt 10 Vrijwillige Toekomstmakers in Rotterdam

De Stichting Dona Daria zoekt vrijwilligers die zich willen inzetten als toekomstmakers voor het project In je Kracht: samen bewegen naar een nieuwe toekomst.

Als Toekomstmaker ben je van groot belang voor vluchtelingen die na het afronden van de inburgeringscursus mee willen doen in Rotterdam. Je steunt hen hierin met jouw enthousiasme en inzet. Samen met de deelnemer maak je een plan voor de toekomst. Je helpt de vluchtelingen met het in praktijk brengen van de Nederlandse taal. Je bezoekt met de vluchteling bijvoorbeeld een apotheek, het gemeenteloket of een uitzendbureau.

Wil jij deze uitdaging aangaan in Rotterdam?

safetyNed

online veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld

SafetyNed biedt slachtoffers en hulpverleners kennis en tools om veilig online te kunnen zijn.

‘2DOC: Vrouw slaat man' over mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld

Een documentaire van Elena Lindemans

Van mannen wordt verwacht dat ze voor zichzelf opkomen, dat ze sterk zijn, en dat ze hun vrouw beschermen. Maar wat nou als het geweld juist van hun eigen vrouw komt? Op zes plekken in Nederland worden jaarlijks ruim honderd mishandelde mannen opgevangen. De documentaire ‘Vrouw slaat man’ biedt een unieke kijk in de tot nu toe verborgen wereld van mannen die bang zijn voor hun vrouw en in een mannenopvang leren voor zichzelf op te komen

Onderzoek naar ervaringen van moeders/kinderen en uitvoerenden met het programma Tijd voor Toontje

Tweejarig evaluatieonderzoek per september 2017 van start

In samenwerking met Blijf Groep heeft het AMC De Meren/De Bascule, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij de onderzoekscommissie van het Fonds Kinderpostzegels een aanvraag ingediend voor een kwalitatief evaluatieonderzoek naar Tijd voor Toontje. Deze aanvraag is goedgekeurd!

Een geweldig dag in Drievliet

Kinderen bij Arosa genieten tijdens de Zomertoer van Het Vergeten Kind

De kinderen die in de opvang van Arosa verblijven, zijn door het Vergeten Kind uitgenodigd om mee te gaan naar het Familiepark Drievliet.

Vrouwen in de Knel

Onderzoek Nationale Ombudsman naar knelpunten in de vrouwenopvang

Vandaag (6 juli) verscheen het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar (financiële) knelpunten in de vrouwenopvang verschenen. De Ombudsman heeft in kaart gebracht tegen welke (financiële) knelpunten vrouwen aanlopen bij de instroom, tijdens het verblijf en bij de uitstroom uit vrouwenopvanglocaties. 

Niet thuis kunnen opgroeien. Dat wil geen enkel kind.

Kom nu in actie: teken de petitie

Studenten Hogeschool Rotterdam organiseerden Arosa Familiedag

Geslaagde sport- en spel dag voor de kinderen, hun moeders/vaders, medewerkers en vrijwilligers van Arosa.

Mensenhandel Magazine 2016

CoMensHa heeft in samenwerking met andere organisaties die zich inzetten in de strijd tegen mensenhandel een magazine gemaakt over moderne slavernij.

Arosa wint de Award voor beste artikel aanpak seksueel geweld

Op 24 november 2016 vond de 7e Regiodag Aanpak Seksueel Geweld plaats. Tijdens deze regiodag werd de Aanpak Seksueel Geweld Award uitgereikt

Werken als een Paard bezorgde 'vergeten kinderen' een mooie vakantiedag

Op donderdag 20 oktober  nam een groep van ongeveer 12 kinderen die in de opvang bij Arosa verblijven deel aan een pilot van een nieuw Werken als een Paard project.

Goed om te delen

Doneer de verkoop van je tweedehands spullen voor Kinderhulp

Delen is goed en leuk en via Goedomtedelen.nl wordt dit heel makkelijk gemaakt. Deze nieuwe koop- en verkoopplek voor tweedehands spullen biedt verkopers de kans hun opbrengst te delen met Nationaal Fonds Kinderhulp! Een nieuwe manier van doneren dus én een mooie kans om je steentje bij te dragen aan kindergeluk.

Trots als een pauw

Cliënten geven Arosa mooi rapportcijfer

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Rotterdam heeft een cliëntonderzoek uitgevoerd onder 26 zorgaanbieders waaronder Arosa. Van de cliënten die meegedaan hebben aan het onderzoek, kregen we een gemiddeld rapportcijfer 8,9. Een resultaat waar we erg trots op zijn.

Het zou je dochter kunnen zijn..

Campagne Loverboy-slachtoffers door Meld Misdaad Anoniem

Meiden in de greep van een loverboy, gedwongen prostitutie, mensenhandel. Het gebeurt, maar je ziet het niet. Of toch wel? Zou jij mensen doorverwijzen naar Meld Misdaad Anoniem?

Een onvergetelijke dag

alle cliënten van Arosa naar de Efteling

Dit voorjaar kwam onze feestcommissie op het idee om met alle cliënten een dag op stap te gaan. De vraag was: wat gaan we doen, waar gaan we heen?

Handreiking aanpak preventie intergenerationeel geweld

Verwey-Jonker Instituut en Atria

Hoe geef je als beleidsmaker of professional vorm aan lokaal preventiebeleid om de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen te voorkomen?

Arosa in tv-uitzending Samen Sterk!

Op zaterdag 4 juni was de uitzending van het nieuwe televisieprogramma Samen Sterk ! van SBS6 waaraan Arosa ook een bijdrage heeft geleverd.

Toch blijven zwemmen

dankzij het PlonsFonds

Het PlonsFonds is opgericht door Ladies’ Circle De Leest en Nationaal Fonds Kinderhulp. Dankzij een bijdrage van het PlonsFonds kan een van de kinderen in onze opvang toch naar zwemles blijven gaan.

Rotterdam heeft een Centrum Seksueel Geweld

Op 1 juni is het Centrum Seksueel Geweld Rotterdam officieel van start gegaan.

Trouwen tegen je wil

Campagne van SoZaWe tegen huwelijksdwang

Een eigen vrije keuze voor een partner geldt voor iedereen. Zelfstandig bepalen met wie je trouwt is een grondrecht. Als dat niet kan, is er sprake van huwelijksdwang. Begin mei is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met de campagne: Trouwen tegen je wil.

Basiskwaliteitseisen Hulp en Opvang voor slachtoffers huiselijk geweld

Handreiking voor gemeenten

Waar moet een gemeente aan denken als ze het bij de inkoop over de kwaliteit van de dienstverlening van de vrouwenopvang wil hebben? Welke eisen mag je daaraan stellen?

Aanscherping werkwijze Meldcode en Veilig Thuis

Kamerbrief van staatssecretaris van Rijn

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is samen met de functie van Veilig Thuis een van de fundamenten onder de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In de voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties van januari 2016 zijn verschillende maatregelen opgenomen om het gebruik van de meldcode te intensiveren en minder vrijblijvend te maken.

Deskundigheid aanpak huiselijk geweld beter borgen in Veilig Thuis

Brief aan VWS van Federatie Opvang

Op 31 maart 2016 overlegt de Tweede Kamer met staatssecretaris van Rijn over de jeugdhulp

Linda Magazine over huiselijk geweld

Ook mannen worden mishandeld

Het maartnummer van LINDA• staat in het teken van huiselijk geweld. Dat niet alleen vrouwen maar ook mannen het slachtoffer kunnen zijn, is nog steeds een taboe. Toch worden elk jaar zo'n 80.000 mannen mishandeld door hun vrouw. Zes mannen vertellen hun persoonlijk verhaal. Ook een paar bewoners van de mannenopvang bij Arosa hebben een bijdrage geleverd.

Ambulant tenzij...

hulpverlening in de eigen omgeving van de cliënt

Arosa gelooft dat de begeleiding van het herstelproces na een periode van geweld het meeste effect heeft als de begeleiding plaatsvindt in de eigen omgeving van de cliënt. Daarom hanteert Arosa het principe ‘ambulant, tenzij…’.

Signaleren kan je leren

Minstens 1 miljoen professionals kunnen in de praktijk te maken krijgen met kindermishandeling, huiselijk- en seksueel geweld. Signaleren en handelen volgens de wet meldcode is verplicht. Op de website signalerenkanjeleren.nl vinden professionals tools om op de juiste manier in actie te komen.

Interventiebeschrijving AWARE opgenomen in Databank Effectieve sociale interventies

Goed beschreven

 

De afkorting AWARE staat voor: Abused Women’s Active Response Emergency. AWARE is er voor slachtoffers van stalking die systematisch te maken hebben met fysieke of mentale bedreigingen. Arosa heeft de interventiebeschrijving AWARE geschreven die is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies onder de noemer 'goed beschreven'. Dit houdt in dat onder andere de aanleiding, doelgroep en de aanpak duidelijk beschreven zijn.

 

 

Meer aandacht nodig voor zorgmelding bij huiselijk geweld

onderzoek Drs. Remy Vink naar de afhandeling van huiselijk geweld incidenten

TNO deed samen met de politie, in opdracht van Politie & Wetenschap, onderzoek naar de afhandeling van huiselijk geweld incidenten. Niet alle huiselijk geweld gevallen leidden tot een huisverbod of strafrechtelijke stappen. Landelijk blijkt dat in twee derde van alle 95.000 huiselijk geweld incidenten niet kan worden achterhaald welke acties door de politie zijn ondernomen.

Veilige Toekomst

doen wat nodig is voor kinderen in de opvang

Kinderen in de opvang hebben al veel meegemaakt, waaronder het geweld tussen hun ouders. Kinderen in de opvang hebben zorgen om zichzelf, maar ook zorgen om hun ouders. "Als ik alles tegen mijn moeder zeg wat ik voel en wat ik heb meegemaakt, dan ben ik bang dat mijn moeder meer zorgen krijgt..."

 

Eerste hoogleraar forensische pathologie wil signalering mishandeling verbeteren

artsen moeten eerder tekenen van mishandeling herkennen

Bela Kubat van het Maastricht UMC+ en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aanvaardde 11 december 2015 de eerste Nederlandse leerstoel forensische pathologie. Zij pleit onder meer voor de inbedding van forensische pathologie in de opleiding van artsen, zodat deze beter in staat zijn om gevallen van mishandeling te herkennen en om tijdig hulp te bieden.

"Chillkamer" voor de jongeren op Nadine

Vrijwilligers van Kiwanis richten jongerenkamer in

Dankzij de financiële steun van Kiwanis heeft de locatie Nadine van Arosa nu een aparte kamer voor jongeren in de opvang boven de 12 jaar.

Drukbezochte kledingmarkt op locatie Nadine

3rd World Conference of Women's Shelters

Een terugblik

Van 3 tot en met 6 november vond de 3rd World Conference of Women's Shelters plaats in Den Haag. Ook Arosa heeft op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan deze grootschalige internationale bijeenkomst.

Aanbod in de schijnwerpers

Aware, het programma om stalking en belaging te stoppen

Aware is in 1991 ontwikkeld in Canada en bedoeld om vrouwen (en kinderen) sneller en beter te kunnen beschermen tegen mishandeling en bedreiding van ex-parners. In 1997 kwam Aware naar Nederland op initiatief van de toenmalige stichting Vrouwen- Hulp en Gezondheidscentrum Sara. Sinds 2001 heeft Arosa Aware onder haar hoede genomen.

Goed nieuws voor de kinderen in de opvang

Structurele subsidie voor methodiek Veerkracht

Kinderen in onze opvang verdienen speciale aandacht, voor kinderen is geweld in huis namelijk erg ingrijpend. Arosa werkt aan de veiligheid, het welzijn en de toekomst van kinderen in de opvang. Hiervoor zetten we de methodiek Veerkracht in.

Zoocamp voor kinderen Arosa

Kinderen uit de opvang brengen nacht door in Diergaarde Blijdorp

Vrijdag 28 augustus ging een aantal kinderen van Arosa op ZOO Kamp in Diergaarde Blijdorp. Dit werd aangeboden door staatssecretaris Martin van Rijn (VWS), wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) en de Stichting het Vergeten Kind. Deze actie had als doel een leuke en onbezorgde  tijd voor de kinderen in de opvang. Groepswerker Monique van Arosa ging mee en schreef een verslag van dit weekend.

Tienerevenement Triple F

een minivakantie door Het Vergeten Kind

Triple F staat voor Fun, Food & Festival. Deze minivakantie is gerealiseerd voor 80 jongeren uit verschillende opvanglocaties. Tijdens Triple F konden de jongeren voor twee dagen hun zorgen vergeten, en gewoon weer even tiener zijn. 

 

Huisverbod onvoldoende

Oproep aan de minister om wet aan te passen

In de strijd tegen huiselijk geweld schiet het huisverbod nog vaak tekort. Wethouder Hugo de Jong aan het wordt in het AD.

Kinderen van Arosa gaan naar Diergaarde Blijdorp

met dank aan a.s.r. verzekeringen

Op 24 juni 2015 kregen 15 kinderen van Arosa een geheel verzorgde middag in Diergaarde Blijdorp aangeboden.

Arosa op de Vrijwilligersmarkt Eudokiaplein

waardevol vrijwilligerswerk bij Arosa

Op 16 juni vond de Vrijwilligersmarkt plaats, georganiseerd door DOCK Participatie Noord, Buurtwerk en de gemeente Rotterdam. Angela Bindesar, secretarieel medewerker bij Arosa en Esther van der Kolk, vrijwilliger bij Arosa stonden namens Arosa op de vrijwilligersmarkt. De bezoekers werden door de dames geïnformeerd over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk bij Arosa.

Nieuwe cijfers signalering en bescherming van slachtoffers mensenhandel en vervolging van mensenhandelaren

Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer publiceert cijfers

Kiwanis doneert € 5.000 voor kinderruimte Arosa

Mooi resultaat op charter event van The Young Professionals

Tijdens The Happening, Van een veilig huis naar een leuk thuis hebben The Young Professionals van Kiwanis € 5.000,= ingezameld en gedoneerd aan Arosa voor de realisatie van een kinderruimte voor de oudere kinderen op de locatie Nadine!

Tweede Kamer keurt Internationaal verdrag geweld tegen vrouwen goed

Istanbul Verdrag: uniek verdrag bij aanpak geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Het Istanbul Verdrag is een internationale erkenning van de noodzaak om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld tegen te gaan. Het verdrag is zeer uitgebreid en behandelt de aanpak van preventie tot en met nazorg.

Internationaal bezoek

Oprichtster opvanghuis Kaapstad bezoekt locatie Nadine

Op 2 juni 2015 bracht mevrouw Mandisa Monakali, oprichtster en bestuurder van Ilitha Labantu, een opvanghuis voor mishandelde vrouwen en kinderen in Kaapstad, een bezoek aan locatie Nadine.

Evaluatie Verbeterplan Vrouwenopvang 2008-2014

Kwaliteit vrouwenopvang aanzienlijk verbeterd

Er is veel bereikt!

In 2008 nam de Federatie Opvang het initiatief voor een Verbeterplan Vrouwenopvang. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de resultaten van zes jaar Verbeterplan onderzocht.

Bed, bad en brood is niet genoeg

Stichting Het Vergeten Kind hangt de slingers op

De 33.000 kinderen in Nederlandse opvanghuizen krijgen het hoogstnoodzakelijke, maar kleding, sport, spel, computers, cadeautjes, wifi of verjaardagstaarten horen daar niet bij. Stichting Het Vergeten Kind brengt die gezelligheid en luidt de noodklok, want ‘Ieder kind verdient een lach’...

 

Ben jij nou een vent?

Reportage Volkskrant over mannenmishandeling

'Wie laat zich nou mishandelen door zijn eigen vrouw? Jij spoort niet, denken ze. Maar ik had geen keuze. Ik kon nergens heen, en dus ging ik telkens maar terug. Misschien zou het beter worden als ik nog meer van haar zou pikken, dacht ik.'

Oproep: vrijwilligers gezocht

Vrijwilligerswerk bij Stichting Arosa

Wilt u als vrijwilliger aan de slag
en wilt u uw kwaliteiten op een andere manier inzetten dan u gewend bent?
Die mogelijkheid bieden we u graag aan!

3rd World Conference of Women's Shelters in Nederland, 3-6 november 2015

'Wereldwijd systematische aanpak geweld tegen vrouwen'

Het Global Network of Women’s Shelters (GNWS) heeft Nederland gevraagd om in navolging van Canada en de Verenigde Staten de 3rd World Conference of Women’s Shelters in 2015 in Nederland te organiseren. Van 3 tot en met 6 november 2015 vindt de wereldconferentie plaats in het World Forum in Den Haag.

Ook mannen hebben een blijf-van-mijn-lijf-huis nodig

(al durven ze dat zelf vaak niet toe te geven)

Sami (39) verblijft sinds acht maanden in de mannenopvang. Bijna vijf jaar lang werd hij door zijn ex-vrouw psychisch en lichamelijk mishandeld. 'Ik was nog maar net thuis van een nieroperatie, of ze gooide me van de trap.

Klik hier voor het hele artikel op De Correspondent

Meld je aan voor de Lotgenotengroep Huiselijk Geweld

Je kunt op ieder moment instappen

Cindy, stagiaire ervaringsdeskundige bij Arosa en Annette, vrijwilliger ervaringsdeskundige bij Arosa zijn begonnen met het opzetten van een Lotgenotengroep Huiselijk Geweld.
Het is een open groep, iedereen die behoefte heeft aan lotgenotencontact als het gaat om huiselijk geweld kan meedoen.

Mannenopvang Magazine no.01 | 2015

"Als man heb je al gauw de schijn tegen"

In Nederland hebben behalve vrouwen ook genoeg mannen te maken met huiselijk geweld. Er heerst vaak nog een taboe op het onderwerp. Veel mannen vragen niet snel om hulp. In de vier grote steden van Nederland loopt het proefproject mannenopvang. Ruim zevenhonderd mannen klopten de afgelopen vier jaar aan voor hulp, verspreid over de bij de G4 mannenopvang aangesloten instellingen: Stichting Wende, Blijf Groep, Moviera en Arosa.

 

"Bij mannen is het taboe groter"

Vluchthuis voor mannen

Selma Curebal, teamleider bij Andreas, mannenopvang van Arosa aan het woord in het Belgisch Dagblad De Morgen. 

Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerd hulp!

Onderzoeksresultaten bekend van het effect aanpak huiselijk geweld in de G4

Melden van huiselijk geweld zorgt voor afname van agressie. Voordat mensen hulp zoeken,  kent het gezin vaak al een lange geschiedenis van huiselijk geweld. Alleen intensieve en gespecialiseerde hulp bant ernstige agressie uit. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut dat op woensdag 4 juni in Utrecht is aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).