Nieuws

Update, IDEM Kennisatelier over huiselijk geweld van 2 december vindt online plaats

Duurzaam doorbreken van de cirkel van huiselijk geweld.

Deze bijeenkomst was eerst fysiek gepland. Vanwege de oplopende coronabesmettingen is besloten dit Kennisatelier niet op locatie maar online te houden.

Op 2 december organiseert IDEM met medewerking van Arosa dit online Kennisatelier met ervaringsverhalen, presentatie van pilotprojecten en het onderzoeken van onze eigen aannames ten aanzien van huiselijk geweld én gaan we op zoek naar wat werkt bij de hulpverlening aan gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld.

Arosa steunt Orange the World 2021

#Orangetheworld start vandaag de jaarlijkse internationale Orange the World campagne tegen geweld tegen vrouwen in meer dan 90 landen wereldwijd. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes.

Orange the World day 2021

Geweld tegen vrouwen is onacceptabel en moet stoppen. Daarom kleurt Rotterdam op donderdag 25 november 2021 opnieuw oranje. Want dan is het Orange the World-day, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Meerdere gebouwen, zoals het KPN-gebouw en het politiebureau Veilingweg, maar ook de Hofpleinfontein en de Erasmusbrug worden oranje verlicht. Op het Schouwburgplein wapperen meerdere vlaggen om aandacht te vragen voor dit wereldwijde probleem.

Arosa heeft vacatures op de crisisopvang

Voor onze crisisopvang locatie Nadine zijn we zijn op zoek naar twee caseworkers v/m voor 24 tot 32 uur en twee groepswerkers (v/m) voor 32 tot 36 uur.

Tweede workshop over (en met) plegers gesproken

Op donderdag 25 november 2021 van 15.00-17.00 uur in Het Klooster aan het Afrikaanderplein 7 in Rotterdam

 

Vacature lid Raad van Toezicht

Vanwege het aflopen van de tweede zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht per 31 december 2021, is de Raad van Toezicht van Arosa en Perspektief op zoek naar een nieuw lid.

Stalking vraagt om specifieke expertise

Honderden appjes. Telefoontjes midden in de nacht. Familieleden die worden ingezet om moeder in de gaten te houden. Mascha Kramer, hulpverlener en stalkingsexpert bij stichting Arosa, weet hoe stalkers werken.

Onderzoek: meer slachtoffers van kindermishandeling tijdens lockdown

Tijdens de eerste lockdown werden in Nederland naar schatting 40.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling, met name van verwaarlozing van onderwijs en getuige van geweld. 

Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang

Opvangorganisaties met het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ vormen met elkaar een landelijk stelsel van veilige opvang. Het keurmerk staat voor een garantie van veiligheid voor cliënten die van dat landelijk stelsel gebruik moeten maken. 

‘Een crisis kan ook het scharnierpunt zijn tot verandering’

Basistraining Mannenhulpverlening - geweld in afhankelijkheidsrelaties

Ook mannen kunnen geconfronteerd worden met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hoe kun je als hulpverlener mannenmishandeling beter herkennen en waar hou je rekening mee in de hulpverlening. Docenten van de Basistraining Mannenhulpverlening - geweld in afhankelijkheidsrelaties geven een voorproefje van de inhoud.

Aandacht voor financiële zelfredzaamheid werkt!

Project Grip op Geld afgerond

Na 2 jaar is het project Grip op Geld afgerond. In dit project hebben we als (voormalige) Combine organisaties, gekeken hoe we de financiële zelfredzaamheid van vrouwen in de vrouwenopvang konden vergroten. Aanleiding was het rapport van de nationale Ombudsman uit 2017.

Manifest als keerpunt in de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam

Rotterdamse instellingen en de gemeente slaan de handen ineen voor verbetering in de aanpak van huiselijk geweld. Tijdens een bijeenkomst in de Laurenskerk ondertekenden zij een manifest om de lessen uit het onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut (over wat beter moet in de aanpak van huiselijk geweld) op te pakken en naar de praktijk te vertalen.

Leuke zomeruitjes voor kinderen in de opvang dankzij Crisisfonds voor kwetsbare kinderen

Het Crisisfonds van Kinderpostzegels, Het Vergeten Kind en Augeo heeft een budget beschikbaar gesteld om te besteden aan zomeractiviteiten voor kinderen in de opvang.  

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Het ‘Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis’ is opgericht om kwetsbare kinderen tijdens de coronacrisis te helpen. Zo kunnen deze kinderen, naast leren, óók ontspannen. Daardoor neemt de stress wat af. Voor de kinderen onze opvanglocaties Nadine en Simone hebben we een aanvraag gedaan bij het Crisisfonds.

Onderzoek Ketenaanpak huiselijk geweld

Complexe problemen vragen onorthodoxe oplossingen. Rotterdamse aanpak huiselijk geweld

Naar aanleiding van de drie tragische incidenten met Sarah, Bianca en Humeyra in korte tijd in Rotterdam nam de gemeenteraad in januari vorig jaar een motie aan die vroeg om een onafhankelijk onderzoek naar de Ketenaanpak huiselijk geweld in Rotterdam. Namens het Verwey-Jonker Instituut leidde mevrouw Katinka Lünnemann het onderzoek, woensdag werden de resultaten gepresenteerd.Het komt niet zo vaak voor dat een gemeenteraad om een onafhankelijk onderzoek verzoekt om een thema uit te diepen. Arosa is blij met de pro actieve en betrokken houding met het thema huiselijk geweld van de gemeenteraad van Rotterdam.

 

15 juni: Internationale Dag tegen ouderenmishandeling

Het houdt niet op, totdat je iets doet

Jaarlijks zijn ongeveer 170.000 thuiswonende ouderen (65+) slachtoffer van ouderenmishandeling, zoals lichamelijk geweld, financiële uitbuiting of geestelijke mishandeling. Ouderenmishandeling komt overal voor, ook bij jou in de buurt. Op maandag 15 juni, de Internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het geweld tegen ouderen. Want het houdt niet op, totdat je iets doet.

Cliënten van Arosa in het nieuw gestoken door Dress for Succes

Dress for Success biedt mannen en vrouwen met een minimuminkomen of uitkering gratis representatieve kleding voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. Vandaag hadden zij een verrassing voor de vrouwen in de crisisopvang van Arosa.

Serie vlogs over seksueel misbruik bij kinderen

Op de homepage van het Centrum Seksueel Geweld staat een serie vlogs over seksueel misbruik specifiek voor  kinderen, leerkrachten, hulpverleners, ouders en naasten.

Chatten met Veilig Thuis

Maak je je zorgen over je eigen veiligheid? Of van iemand in jouw omgeving? Als bellen naar Veilig Thuis niet kan, is het nu ook mogelijk om via de chat in contact te komen met Veilig Thuis.

Team KIM: samen kunnen we een kind helpen

Team-Kim heeft een video gemaakt met bruikbare tips voor kinderen en jongeren in nood. Ook maakten zij een video met concrete tips voor professionals en andere betrokkenen. De tips in de filmpjes worden gegeven door ervaringsdeskundige jongeren van Team-Kim, die zelf te maken hebben gehad met een vorm van kindermishandeling. Team-Kim vraagt vooral de video's te delen om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

'Het is niet jouw schuld'

Door het Corona-virus zijn kinderen de laatste tijd veel meer thuis. Een moeilijke situatie voor de kinderen die in hun eigen huis seksueel worden misbruikt. Het Centrum Seksueel Geweld schreef ze daarom een open brief met de titel: #nietjouwschuld. Vrijdag 1 mei lanceerde het Centrum speciaal voor kinderen de website www.nietjouwschuld.nl 

Huiselijk geweld melden via apotheek

Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld.

Anonieme Hulplijn bij agressie in de thuissituatie

Wereldwijd neemt de stress toe door de coronamaatregelen. Voor mensen die zich agressief voelen en of dreigen agressief zich te gaan gedragen, heeft De Waag een gratis anonieme hulplijn.

Hulpaanbod Avant Sanare online én gratis voor Rotterdammers

Alle Rotterdammers die te maken hebben met angst, stress, huiselijk geweld, een vechtscheiding, somberheid, weinig weerbaarheid en/of negatief denken, kunnen gratis meedoen aan de cursus Omgaan met stress

Chatservice Help ff

Stress? Spanningen thuis in je gezin? Zit je ergens mee? Chat er anoniem over!