Nieuws

Hear my Voice, voor een luisterend oor bij huiselijk geweld

Slachtoffers van partnergeweld: van veerkrachtig tot complex

Verslag van het doelgroepenonderzoek bij Stichting Arosa

De Erasmus Universiteit heeft onderzoek gedaan naar de cliëntenpopulatie op de crisisopvang van Arosa.

Rianne Kok, onderzoeker: "De focus op het verhogen van de zelfredzaamheid is te simpel en niet uitgebreid genoeg voor deze groep",

 

Princess Raihaana, een van de finalisten Indian Beauty Queen vertelt haar verhaal: “Arosa is mijn redding geweest”

Raihaana Ainoel is finaliste in de Indian Beauty Queen verkiezing. Op 1 maart heeft Raihaana samen met mede-finaliste Ranjeeta Doerga bij Arosa een interview gegeven over haar beweegredenen zich in te zetten voor de vrouwen in de opvang bij Arosa.

Onderzoek Welk geweld telt?

Zorgelijk beeld partnergeweld

Het onderzoek Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners.

Digitale stalking steeds groter probleem

safetyNed in uitzending RTV Rijmond

Vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld worden steeds vaker digitaal gestalkt. Online of via social media worden ze in de gaten gehouden, lastig gevallen of bedreigd. SafetyNed, dé expert in online veiligheid bij huiselijk geweld helpt hulpverleners en cliënten. Donderdag 11 januari heeft RTV Rijnmond een nieuwsartikel gewijd aan safetyNed.

Coaches gezocht voor het project de “Nieuwe Toekomst”

Investeren in een toekomst na huiselijk geweld

Arosa, Dona Daria en Avant sanare starten het project ‘De Nieuwe Toekomst’ in Rotterdam. In dit project worden vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld gemotiveerd en geactiveerd om zelf weer de regie over hun eigen leven te nemen. Voor het project De Nieuwe Toekomst zoekt Arosa vrijwillige coaches. De coach geeft de deelneemster zelfvertrouwen en stimuleert haar in haar eigen ontwikkelingstraject.  

Dona Daria zoekt 10 Vrijwillige Toekomstmakers in Rotterdam

De Stichting Dona Daria zoekt vrijwilligers die zich willen inzetten als toekomstmakers voor het project In je Kracht: samen bewegen naar een nieuwe toekomst.

Als Toekomstmaker ben je van groot belang voor vluchtelingen die na het afronden van de inburgeringscursus mee willen doen in Rotterdam. Je steunt hen hierin met jouw enthousiasme en inzet. Samen met de deelnemer maak je een plan voor de toekomst. Je helpt de vluchtelingen met het in praktijk brengen van de Nederlandse taal. Je bezoekt met de vluchteling bijvoorbeeld een apotheek, het gemeenteloket of een uitzendbureau.

Wil jij deze uitdaging aangaan in Rotterdam?

safetyNed

online veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld

SafetyNed biedt slachtoffers en hulpverleners kennis en tools om veilig online te kunnen zijn.

‘2DOC: Vrouw slaat man' over mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld

Een documentaire van Elena Lindemans

Van mannen wordt verwacht dat ze voor zichzelf opkomen, dat ze sterk zijn, en dat ze hun vrouw beschermen. Maar wat nou als het geweld juist van hun eigen vrouw komt? Op zes plekken in Nederland worden jaarlijks ruim honderd mishandelde mannen opgevangen. De documentaire ‘Vrouw slaat man’ biedt een unieke kijk in de tot nu toe verborgen wereld van mannen die bang zijn voor hun vrouw en in een mannenopvang leren voor zichzelf op te komen

Onderzoek naar ervaringen van moeders/kinderen en uitvoerenden met het programma Tijd voor Toontje

Tweejarig evaluatieonderzoek per september 2017 van start

In samenwerking met Blijf Groep heeft het AMC De Meren/De Bascule, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij de onderzoekscommissie van het Fonds Kinderpostzegels een aanvraag ingediend voor een kwalitatief evaluatieonderzoek naar Tijd voor Toontje. Deze aanvraag is goedgekeurd!

Vrouwen in de Knel

Onderzoek Nationale Ombudsman naar knelpunten in de vrouwenopvang

Vandaag (6 juli) verscheen het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar (financiële) knelpunten in de vrouwenopvang verschenen. De Ombudsman heeft in kaart gebracht tegen welke (financiële) knelpunten vrouwen aanlopen bij de instroom, tijdens het verblijf en bij de uitstroom uit vrouwenopvanglocaties. 

Goed om te delen

Doneer de verkoop van je tweedehands spullen voor Kinderhulp

Delen is goed en leuk en via Goedomtedelen.nl wordt dit heel makkelijk gemaakt. Deze nieuwe koop- en verkoopplek voor tweedehands spullen biedt verkopers de kans hun opbrengst te delen met Nationaal Fonds Kinderhulp! Een nieuwe manier van doneren dus én een mooie kans om je steentje bij te dragen aan kindergeluk.

Arosa in tv-uitzending Samen Sterk!

Op zaterdag 4 juni was de uitzending van het nieuwe televisieprogramma Samen Sterk ! van SBS6 waaraan Arosa ook een bijdrage heeft geleverd.

Toch blijven zwemmen

dankzij het PlonsFonds

Het PlonsFonds is opgericht door Ladies’ Circle De Leest en Nationaal Fonds Kinderhulp. Dankzij een bijdrage van het PlonsFonds kan een van de kinderen in onze opvang toch naar zwemles blijven gaan.

Rotterdam heeft een Centrum Seksueel Geweld

Op 1 juni is het Centrum Seksueel Geweld Rotterdam officieel van start gegaan.

Signaleren kan je leren

Minstens 1 miljoen professionals kunnen in de praktijk te maken krijgen met kindermishandeling, huiselijk- en seksueel geweld. Signaleren en handelen volgens de wet meldcode is verplicht. Op de website signalerenkanjeleren.nl vinden professionals tools om op de juiste manier in actie te komen.

Interventiebeschrijving AWARE opgenomen in Databank Effectieve sociale interventies

Goed beschreven

 

De afkorting AWARE staat voor: Abused Women’s Active Response Emergency. AWARE is er voor slachtoffers van stalking die systematisch te maken hebben met fysieke of mentale bedreigingen. Arosa heeft de interventiebeschrijving AWARE geschreven die is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies onder de noemer 'goed beschreven'. Dit houdt in dat onder andere de aanleiding, doelgroep en de aanpak duidelijk beschreven zijn.

 

 

Veilige Toekomst

doen wat nodig is voor kinderen in de opvang

Kinderen in de opvang hebben al veel meegemaakt, waaronder het geweld tussen hun ouders. Kinderen in de opvang hebben zorgen om zichzelf, maar ook zorgen om hun ouders. "Als ik alles tegen mijn moeder zeg wat ik voel en wat ik heb meegemaakt, dan ben ik bang dat mijn moeder meer zorgen krijgt..."

 

Eerste hoogleraar forensische pathologie wil signalering mishandeling verbeteren

artsen moeten eerder tekenen van mishandeling herkennen

Bela Kubat van het Maastricht UMC+ en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aanvaardde 11 december 2015 de eerste Nederlandse leerstoel forensische pathologie. Zij pleit onder meer voor de inbedding van forensische pathologie in de opleiding van artsen, zodat deze beter in staat zijn om gevallen van mishandeling te herkennen en om tijdig hulp te bieden.

Aanbod in de schijnwerpers

Aware, het programma om stalking en belaging te stoppen

Aware is in 1991 ontwikkeld in Canada en bedoeld om vrouwen (en kinderen) sneller en beter te kunnen beschermen tegen mishandeling en bedreiding van ex-parners. In 1997 kwam Aware naar Nederland op initiatief van de toenmalige stichting Vrouwen- Hulp en Gezondheidscentrum Sara. Sinds 2001 heeft Arosa Aware onder haar hoede genomen.