Nieuws

Een mooie Christmas Wish van de SOAP Foundation

SOAP Foundation maakt de inzameling van ongebruikte/ongeopende beautyproducten mogelijk. Deze ‘unused beauty products’ worden gedoneerd aan goede doelen zoals diverse vrouwenopvang instellingen in Nederland. Dit jaar heeft de SOAP Foundation twee keer een donatie van beautyproducten gedaan op een van onze opvanglocaties. Vandaag ontvingen we deze mooie kerstwens van de SOAP Foundation.

Een terugblik op de vakantieschool-pilot van Werken als een Paard

De zomervakantie is een tijd vol avontuur, zon en vrijheid. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen die in een crisisopvang wonen of ambulante zorg krijgen, zijn vaak met hele andere dingen bezig terwijl het voor hen misschien wel het belangrijkst is om even weg te kunnen uit de dagelijkse verplichtingen. De Stichting Werken als een Paard bezorgde deze zomer de kinderen die in de opvang van Arosa verblijven een onvergetelijk avontuur op De Veluwe, vol met klimmen in bomen en spannende ontdekkingstochten.

Nieuwe factsheets beschikbaar over huiselijk geweld en kindermishandeling

Vijftig zorg- en welzijnsorganisaties bundelen kennis

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die in deze Week tegen Kindermishandeling en voorafgaand aan de Dag voor het Uitbannen van Geweld tegen Vrouwen (25 Nov) beschikbaar komen. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en bij hoe te handelen wanneer er signalen bestaan.

 

Zonta Handbagsale tegen Geweld tegen Vrouwen groot succes

Zonta clubs organiseren Handbag Sale tegen geweld

Op zondag 25 november, Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen organiseerden de Zonta clubs een handbag sale. Deze actie waarvan de opbrengst ten goede komt aan Hear my Voice was een groot succes.

Rotterdamse bedrijven pakken Huiselijk Geweld aan

gratis toolkit en e-learning beschikbaar voor werkgevers

Naar schatting is tien tot vijftien procent van het ziekteverzuim in Nederland het gevolg van huiselijk geweld. Dit was aanleiding voor de gemeente Rotterdam om samen met Augeo Foundation een toolkit en online cursus te ontwikkelen speciaal bedoeld voor HR-managers, leidinggevenden en case managers Arbodiensten. In de cursus leer je alert te zijn op signalen van huiselijk geweld en wat je kunt doen wanneer jij je zorgen maakt om een werknemer. De toolkit van de gemeente Rotterdam biedt werkgevers praktische handvatten waaronder een stappenplan, handboek, folders.

Een mooi gebaar

Kees en Marijke Sengers schenken huwelijkscadeau

Kees en Marijke Sengers zijn dit jaar 50 jaar gelukkig getrouwd en gaven op 9 september een feest voor vrienden en familie. Aan hun gasten vroegen zij dit bijzondere huwelijkscadeau.

Soap Foundation doneert beautyproducten

'Beauty should not be a luxury'

SOAP FOUNDATION maakt de inzameling van ongebruikte/ongeopende beautyproducten mogelijk. Deze ‘unused beauty products’ worden gedoneerd aan goede doelen, zoals diverse vrouwenopvang instellingen in Nederland.

Werken als een paard in de manege en op de Veluwe

Een bijzondere en ieder jaar terugkerende dag voor de kinderen in de opvang

Ook dit jaar heeft Werken als een paard de kinderen in onze opvang weer een bijzondere dag bezorgd. Op 15 augustus op de Rotterdamsche Manège en een week later een hele dag op de Veluwe.

Kinderen naar de Efteling dankzij deze gulle gevers

In de herfstvakantie is het zover, de kinderen en hun moeders in de opvang van Arosa gaan een dag naar de Efteling. Dit is mogelijk dankzij de vele mensen die hun Efteling spaarkaarten hebben gedoneerd en Kinderdagverblijf In De Wolken die de opbrengst van hun loterij aan Arosa heeft geschonken.

Hear my Voice, voor een luisterend oor bij huiselijk geweld

Slachtoffers van partnergeweld: van veerkrachtig tot complex

Verslag van het doelgroepenonderzoek bij Stichting Arosa

De Erasmus Universiteit heeft onderzoek gedaan naar de cliëntenpopulatie op de crisisopvang van Arosa.

Rianne Kok, onderzoeker: "De focus op het verhogen van de zelfredzaamheid is te simpel en niet uitgebreid genoeg voor deze groep",

 

Princess Raihaana, een van de finalisten Indian Beauty Queen vertelt haar verhaal: “Arosa is mijn redding geweest”

Raihaana Ainoel is finaliste in de Indian Beauty Queen verkiezing. Op 1 maart heeft Raihaana samen met mede-finaliste Ranjeeta Doerga bij Arosa een interview gegeven over haar beweegredenen zich in te zetten voor de vrouwen in de opvang bij Arosa.

Onderzoek Welk geweld telt?

Zorgelijk beeld partnergeweld

Het onderzoek Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners.

Digitale stalking steeds groter probleem

safetyNed in uitzending RTV Rijmond

Vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld worden steeds vaker digitaal gestalkt. Online of via social media worden ze in de gaten gehouden, lastig gevallen of bedreigd. SafetyNed, dé expert in online veiligheid bij huiselijk geweld helpt hulpverleners en cliënten. Donderdag 11 januari heeft RTV Rijnmond een nieuwsartikel gewijd aan safetyNed.

Coaches gezocht voor het project de “Nieuwe Toekomst”

Investeren in een toekomst na huiselijk geweld

Arosa, Dona Daria en Avant sanare starten het project ‘De Nieuwe Toekomst’ in Rotterdam. In dit project worden vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld gemotiveerd en geactiveerd om zelf weer de regie over hun eigen leven te nemen. Voor het project De Nieuwe Toekomst zoekt Arosa vrijwillige coaches. De coach geeft de deelneemster zelfvertrouwen en stimuleert haar in haar eigen ontwikkelingstraject.  

Dona Daria zoekt 10 Vrijwillige Toekomstmakers in Rotterdam

De Stichting Dona Daria zoekt vrijwilligers die zich willen inzetten als toekomstmakers voor het project In je Kracht: samen bewegen naar een nieuwe toekomst.

Als Toekomstmaker ben je van groot belang voor vluchtelingen die na het afronden van de inburgeringscursus mee willen doen in Rotterdam. Je steunt hen hierin met jouw enthousiasme en inzet. Samen met de deelnemer maak je een plan voor de toekomst. Je helpt de vluchtelingen met het in praktijk brengen van de Nederlandse taal. Je bezoekt met de vluchteling bijvoorbeeld een apotheek, het gemeenteloket of een uitzendbureau.

Wil jij deze uitdaging aangaan in Rotterdam?

safetyNed

online veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld

SafetyNed biedt slachtoffers en hulpverleners kennis en tools om veilig online te kunnen zijn.

‘2DOC: Vrouw slaat man' over mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld

Een documentaire van Elena Lindemans

Van mannen wordt verwacht dat ze voor zichzelf opkomen, dat ze sterk zijn, en dat ze hun vrouw beschermen. Maar wat nou als het geweld juist van hun eigen vrouw komt? Op zes plekken in Nederland worden jaarlijks ruim honderd mishandelde mannen opgevangen. De documentaire ‘Vrouw slaat man’ biedt een unieke kijk in de tot nu toe verborgen wereld van mannen die bang zijn voor hun vrouw en in een mannenopvang leren voor zichzelf op te komen

Onderzoek naar ervaringen van moeders/kinderen en uitvoerenden met het programma Tijd voor Toontje

Tweejarig evaluatieonderzoek per september 2017 van start

In samenwerking met Blijf Groep heeft het AMC De Meren/De Bascule, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij de onderzoekscommissie van het Fonds Kinderpostzegels een aanvraag ingediend voor een kwalitatief evaluatieonderzoek naar Tijd voor Toontje. Deze aanvraag is goedgekeurd!

Vrouwen in de Knel

Onderzoek Nationale Ombudsman naar knelpunten in de vrouwenopvang

Vandaag (6 juli) verscheen het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar (financiële) knelpunten in de vrouwenopvang verschenen. De Ombudsman heeft in kaart gebracht tegen welke (financiële) knelpunten vrouwen aanlopen bij de instroom, tijdens het verblijf en bij de uitstroom uit vrouwenopvanglocaties. 

Goed om te delen

Doneer de verkoop van je tweedehands spullen voor Kinderhulp

Delen is goed en leuk en via Goedomtedelen.nl wordt dit heel makkelijk gemaakt. Deze nieuwe koop- en verkoopplek voor tweedehands spullen biedt verkopers de kans hun opbrengst te delen met Nationaal Fonds Kinderhulp! Een nieuwe manier van doneren dus én een mooie kans om je steentje bij te dragen aan kindergeluk.

Arosa in tv-uitzending Samen Sterk!

Op zaterdag 4 juni was de uitzending van het nieuwe televisieprogramma Samen Sterk ! van SBS6 waaraan Arosa ook een bijdrage heeft geleverd.

Toch blijven zwemmen

dankzij het PlonsFonds

Het PlonsFonds is opgericht door Ladies’ Circle De Leest en Nationaal Fonds Kinderhulp. Dankzij een bijdrage van het PlonsFonds kan een van de kinderen in onze opvang toch naar zwemles blijven gaan.

Rotterdam heeft een Centrum Seksueel Geweld

Op 1 juni is het Centrum Seksueel Geweld Rotterdam officieel van start gegaan.

Signaleren kan je leren

Minstens 1 miljoen professionals kunnen in de praktijk te maken krijgen met kindermishandeling, huiselijk- en seksueel geweld. Signaleren en handelen volgens de wet meldcode is verplicht. Op de website signalerenkanjeleren.nl vinden professionals tools om op de juiste manier in actie te komen.

Interventiebeschrijving AWARE opgenomen in Databank Effectieve sociale interventies

Goed beschreven

 

De afkorting AWARE staat voor: Abused Women’s Active Response Emergency. AWARE is er voor slachtoffers van stalking die systematisch te maken hebben met fysieke of mentale bedreigingen. Arosa heeft de interventiebeschrijving AWARE geschreven die is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies onder de noemer 'goed beschreven'. Dit houdt in dat onder andere de aanleiding, doelgroep en de aanpak duidelijk beschreven zijn.

 

 

Veilige Toekomst

doen wat nodig is voor kinderen in de opvang

Kinderen in de opvang hebben al veel meegemaakt, waaronder het geweld tussen hun ouders. Kinderen in de opvang hebben zorgen om zichzelf, maar ook zorgen om hun ouders. "Als ik alles tegen mijn moeder zeg wat ik voel en wat ik heb meegemaakt, dan ben ik bang dat mijn moeder meer zorgen krijgt..."

 

Eerste hoogleraar forensische pathologie wil signalering mishandeling verbeteren

artsen moeten eerder tekenen van mishandeling herkennen

Bela Kubat van het Maastricht UMC+ en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aanvaardde 11 december 2015 de eerste Nederlandse leerstoel forensische pathologie. Zij pleit onder meer voor de inbedding van forensische pathologie in de opleiding van artsen, zodat deze beter in staat zijn om gevallen van mishandeling te herkennen en om tijdig hulp te bieden.

Aanbod in de schijnwerpers

Aware, het programma om stalking en belaging te stoppen

Aware is in 1991 ontwikkeld in Canada en bedoeld om vrouwen (en kinderen) sneller en beter te kunnen beschermen tegen mishandeling en bedreiding van ex-parners. In 1997 kwam Aware naar Nederland op initiatief van de toenmalige stichting Vrouwen- Hulp en Gezondheidscentrum Sara. Sinds 2001 heeft Arosa Aware onder haar hoede genomen.