Coaches gezocht voor het project de “Nieuwe Toekomst”

Investeren in een toekomst na huiselijk geweld

 

 

Arosa zoekt vrijwillige coaches voor het project De Nieuwe Toekomst

De methodiek De Nieuwe Toekomst is gericht op het ondersteunen van vrouwen om actief aan de slag te gaan om een baan te vinden, een opleiding te volgen of om vrijwilligerswerk te doen. Het uiteindelijke doel is een stap dichter bij sociale en economische zelfstandigheid te komen, omdat dit de beste bescherming biedt tegen (terugval in een situatie van) huiselijk geweld.

In 2018 start de werving van 48 vrouwen voor het traject De Nieuwe Toekomst. De deelnemers worden gekoppeld aan een eigen coach. Wij zijn op zoek naar in totaal 24 vrijwilligers die deze vrouwen willen begeleiden als coach. De coach geeft de deelneemster zelfvertrouwen en stimuleert haar in haar eigen ontwikkelingstraject. de coach geeft individuele aandacht, is klankbord en steunpunt.

Van de coaches wordt gedurende het traject het volgende gevraagd;

Praktisch

 • Is bereid om de tweedaagse trainingsbijeenkomsten te volgen
 • Kan gedurende negen maanden 1 à 2 uur per week vrijmaken om de deelnemer te begeleiden
 • Heeft kennis van het project en staat achter de manier van werken
 • Is woonachtig in Rotterdam of in de omgeving en is bereid om naar Rotterdam te reizen
 • Is bereid om een vrijwilligersovereenkomst af te sluiten en kan daarbij een VOG-verklaring overleggen

Competenties

 • (Enige) Kennis op het gebied van sociaal maatschappelijke dienstverlening
 • Kan mensen motiveren en aansporen tot actie zonder zelf de regie te nemen
 • Goed Nederlands spreken
 • Ervaring als rolmodel
 • Eventueel ervaringsdeskundig

De coach is daarnaast daadkrachtig, duidelijk in de communicatie, kan planmatig werken en heeft een praktische instelling.

De coaches ondersteunen de deelnemende vrouwen bij het behalen van de volgende doelstellingen;

 • Inzicht in de eigen talenten en kwaliteiten, persoonlijke doelen stellen/behalen en herkennen van hindernissen en deze weten te overwinnen.
 • Bevorderen van maatschappelijke participatie en economische onafhankelijkheid.
 • Stappenplan maken samen met de deelnemer voor de 9 maanden begeleiding na de Toekomstwerkplaats.

 De coaches ontvangen gedurende het traject ondersteuning van de projectleider.

Wie wil met ons de uitdaging aangaan als coach in het project de “Nieuwe Toekomst” en zich vrijwillig inzetten om andere vrouwen de regie over hun leven weer in eigen hand nemen en te helpen stappen te zetten in een richting die leidt naar financiële zelfstandigheid?

Ben je geïnteresseerd, en/of voldoe je aan het profiel? Stuur dan jouw motivatiebrief en cv naar m.vogelezang@arosa-zhz.nl

Meer informatie

  

"Economische onafhankelijkheid is geen garantie tegen geweld, maar het is absoluut een beschermende factor."

Jet Bussemaker - voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over De Nieuwe Toekomst