Slachtoffers van partnergeweld: van veerkrachtig tot complex

Verslag van het doelgroepenonderzoek bij Stichting Arosa

In opdracht van Arosa hebben de onderzoekers van de  Erasmus Universiteit een onderzoek verricht naar de cliënten van de crisisopvang. Arosa biedt opvang, (ambulante) hulpverlening en preventieve activiteiten passend bij de vraag, uitgaande van de cliënt, betrokken kinderen en zijn of haar netwerk. Om het aanbod goed aan te laten sluiten bij de behoefte van de doelgroep, heeft Arosa de Erasmus Universiteit opdracht gegeven voor een onderzoek naar de cliëntenpopulatie om een beter beeld te krijgen van de slachtoffers van huiselijk geweld die een plaats kregen in de crisisopvang van Arosa.

Rianne Kok, Kim van Wensen, Joran Jongerling en Frank van der Horst van de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences, Sectie Ortho- & Gezinspedagogiek hebben dit onderzoek uitgevoerd. Op basis van dossieranalyse hebben de onderzoekers een clustering gemaakt van 284 cliënten die tussen 2011 en 2016 vanwege ernstig partnergeweld werden opgevangen in de crisisopvang.

Uit het onderzoek blijkt dat 28% van de cliëntenpopulatie op de crisisopvang bestaat uit cliënten die slachtoffer zijn geworden van structureel en ernstig partnergeweld en bijkomend te maken heeft met zeer complexe problematiek van sociale en psychiatrische aard. Deze cliëntengroep heeft vaak intensieve en langdurige hulpverlening nodig om tot herstel te komen. Het (samengestelde) hulpaanbod dient gericht te zijn op (emotionele) veiligheid en herstel en niet (alleen) op het vergroten van zelfredzaamheid, juist om de intergenerationele overdracht van geweld te verminderen.

Downloads:

Lees ook het interview dat onderzoeker Rianne Kok en directeur/bestuurder Arosa Jos Driesprong gaven aan RTV Rijnmond: EUR : slachtoffers huiselijk geweld vaak als kind mishandeld