Barbara Berkelaar-Banning nieuwe bestuurder Arosa

Bestuurlijke fusie Arosa en Perspektief
Met ingang van 1 februari 2019 worden de stichtingen Arosa en Perspektief bestuurd door mevrouw Barbara Berkelaar-Banning. Ook zullen de beide Raden van Toezicht samengaan en als één Raad van Toezicht voor beide stichtingen.

Stichting Arosa Rotterdam en de Stichting Perspektief werken al een aantal jaren intensief samen op het gebied van huiselijk geweld. Met de bestuurlijke fusie is een nieuwe stap gezet in het versterken van de samenwerking en zo de verbetering van de kwaliteit en deskundigheid van de hulpverlening aan slachtoffers huiselijk geweld in de regio Rotterdam/Rijnmond-Delft en Haaglanden.

Wat gaat er veranderen?
De ondersteunende diensten van Arosa en Perspektief zullen halverwege 2019 samengaan tot één backoffice voor beide stichtingen. Dit betekent ook dat Arosa het kantoor aan de Heemraadssingel 82 in Rotterdam gaat verlaten en naar de Perspektiefvestiging in Delft gaat verhuizen.

Wat verandert er niet?
Arosa blijft de organisatie voor veilige opvang en hulp bij huiselijk geweld in Rotterdam en omgeving met opvanglocaties en veilige woningen door de hele stad. Wat ook niet verandert is onze inzet voor alle vrouwen, kinderen en mannen in de opvang en voor onze ambulante cliënten. Want elk mens, ongeacht culturele achtergrond - vrouw, man, kind, jongere en oudere - heeft recht op een veilig leven zonder geweld. Daar staan we voor en daar gaan we voor.