Manifest als keerpunt in de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam

Naar aanleiding van de gewelddadige dood van Sarah, Bianca en Humeyra heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de gemeenteraad Rotterdam onderzoek gedaan naar de grootste problemen in de aanpak van huiselijk geweld. De lessen van dit onderzoek worden opgepakt en naar de praktijk vertaald.

Veiligheid voorop
Veiligheid voor het slachtoffer staat voorop. Om die te verbeteren gaan instellingen werken als één netwerk. Professionals krijgen meer ruimte en regels moeten hen niet belemmeren. 

De aanbevelingen van Verweij Jonker die worden vertaald naar de praktijk:

  • Laagdrempelige toegang tot hulp en bescherming realiseren.
  • Instellen ‘wijkoverstijgende’ netwerken voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Toewerken naar een Integraal, financieel ontschot budget. 

Tijdens een besloten bijenkomst in de Laurenskerk op 22 september kwamen een slachtoffer, pleger, de omgeving van een slachtoffer en professionals aan het woord. Het kwam het ook tot actie. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, Enver, Reclassering Nederland, Openbaar Ministerie, Politie, Fier, Veilig Thuis en de gemeente Rotterdam en Arosa tekenden een manifest tegen Huiselijk geweld en legden een verklaring af hoe ze samen gaan optrekken om de aanpak van huiselijk geweld verbeteren. 

Debbie Maas, bestuurder van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: “Niet alles kan van de ene op de andere dag veranderen. Sommige dingen hebben tijd nodig. Het belangrijkste is: wij gaan hiervoor. De seinen staan op groen om écht verandering te realiseren”.

Jolanda Gerritsen, directeur Zorg van Arosa: “We hebben met de beschermpartners de handen ineen geslagen en gaan de verbeterpunten oppakken . Het onderwerp opvang als toegang tot hulp wordt nu uitgewerkt waarbij we snelle resultaten beogen. Andere thema’s als aandacht en hulp aan de pleger, hulp snel en dichtbij organiseren en de inkoop ondersteunend laten zijn, zullen iets meer tijd vragen. Maar we staan in de startblokken!"