Arosa heeft een vacature voor caseworker

Als caseworker heb je trajectregie en ben je samen  met de cliënt verantwoordelijk voor de te behalen doelen. Samen met je cliënt werk je vraaggericht aan het herstel, het voorkomen van de escalatie van het geweld, het tegengaan van herhaald slachtofferschap en het duurzaam stoppen van het huiselijk geweld. Je voert zelfstandig de (ambulante) functie uit in de hulpverlening arrangementen. Jouw werkzaamheden als caseworker hebben betrekking op de procesmatige hulpverlening en begeleiding van multiproblem-cliënten, die naast huiselijk geweld te maken hebben met een veelvoud aan problemen. Daarbij betrek je het cliëntsysteem en ketenpartners.

Interesse?