Vluchthuis voor mannen

"Een goede zaak." Selma Curebal is teamleider van de stichting Arosa, die in Rotterdam een vluchthuis heeft voor mannen, en reageert tevreden op het nieuws dat ook België zo'n centrum krijgt. 

"Veel mannen worden door hun partner of familie belaagd omdat ze homo zijn"

Selma Curebal:
"Het eerste 'Blijf van mijn lijf'-huis voor mannen in Nederland dateert al van 2003. Vijf jaar later waren er meteen vier voorzieningen - in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - waar mannen terechtkunnen die het slachtoffer zijn van geweld".

Selma Curebal begeleidt onder meer de opvangplaats voor mannen in Rotterdam. Er is plaats voor tien mannen, met een extra crisisbed. "We zitten altijd vol."

Waarom zijn die opvangplaatsen er gekomen?
Curebal: "We vingen een heleboel signalen op dat dit een groot probleem was en is. Mannen zijn nu eenmaal ook het slachtoffer van huiselijk geweld. Maar het taboe is een pak groter. We wilden de drempel verlagen."

Is dat gelukt?
"Absoluut. Mannen vinden echt wel de weg naar ons. Er komen doorverwijzingen via de politie, we krijgen aanmeldingen via de gekende organisaties en ook via mond-tot-mondreclame creëren we bekendheid. Het project is inmiddels verlengd tot 2017."

Kunnen alle slachtoffers van geweld niet gewoon samen in een centrum?
"Dat is om problemen vragen. Vrouwen die op de vlucht slaan zijn meestal het slachtoffer van een man, mannen vaak van een vrouw. Iedereen komt met een bepaalde achtergrond binnen. Daarmee moet je rekening houden. Mannen en vrouwen hebben nu eenmaal andere problemen. Dus vang je ze het best apart op."

Om welke reden belanden mannen bij jullie?
"Huiselijk geweld natuurlijk, maar ook eergerelateerd geweld. Ook mannen die worden belaagd omdat ze homoseksueel zijn, door hun partner of familie. Slachtoffers van mensenhandel en seksuele of financiële uitbuiting krijgen we ook over de vloer."

Volgende maand opent het eerste Belgische vluchthuis voor mannen. Wat vindt u daarvan?
"Een goede zaak. Het is voor mannen toch moeilijker om hulp te vragen. We moeten niet alleen vrouwen en kinderen helpen.

"Of België hier niet laat mee komt? Het is nooit te laat."

Meer lezen? Klik op de afbeelding om de reportage Ook mannen hebben recht op bescherming te lezen.

Lees de twee artikelen over mannenopvang op de site van De Morgen:

Eerste Vluchthuis voor mannen - door Andries Fluit

Bij mannen is het taboe groeter - door Sandra van de Kerckhove