Arosa heeft een vacature voor een psycholoog

Wat ga je doen?

Als psycholoog ben je belast met uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van (psycho)-diagnostiek en begeleiding van cliënten die bij Arosa geplaatst zijn of thuis begeleid worden. Je maakt deel uit van het zorginhoudelijke team waarin je aanvullend werkt aan collega’s vanuit andere disciplines en actief vorm geeft aan de omslag in het systemisch werken binnen Arosa.

  • Je verricht (psycho)diagnostische werkzaamheden in het kader van begeleiding van cliënten o.a. door het verrichten van gedragsobservatie en diagnostisch onderzoek;
  • Je monitort procesmatig de hulpverleningsprocessen en denkt mee in MDO’s;
  • Je pleegt samen interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren;
  • Je levert vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van gezins-actieplannen in een (multidisciplinair) begeleidingsteam.

We vragen ook van je om voor een deel uitvoerende hulpverleningstaken te verrichten, zoals die door onze caseworkers worden gedaan. De bedoeling is dat deze uitvoerende hulpverleningstaken t.z.t afgebouwd zullen worden en dat de functie van psycholoog verder uitgebouwd wordt.

  • Je hebt trajectregie en bent samen met de cliënt verantwoordelijk voor de te behalen doelen.
  • Samen met cliënt werk je vraaggericht aan het herstel, het voorkomen van de escalatie van het geweld, het tegengaan van herhaald slachtofferschap en het duurzaam stoppen van het huiselijk geweld.
  • Je voert zelfstandig de functie uit in de hulpverlening arrangementen.
  • Jouw werkzaamheden hebben betrekking op de procesmatige hulpverlening en begeleiding van multiproblem-cliënten, die naast huiselijk geweld te maken hebben met een veelvoud aan problemen. Daarbij betrek je het cliëntsysteem en ketenpartners.
  • In deze specifieke functie zal je als vliegende kiep fungeren voor de hele organisatie en daarbij zowel intra - als extramurale dienstverlening uitvoeren.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.

Informatie en sollicitatie
Informatie over de functie Psycholoog wordt verstrekt door Jolanda Gerritsen, directeur zorg tel. 06-82201528
Je motivatiebrief en cv kun je tot 23 mei 2021 sturen naar: n.matulessy@arosa-zhz.nl
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 27 mei a.s. vanaf 12.30 uur.