Arosa heeft een vacature voor een psycholoog

Als psycholoog ben je belast met uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van (psycho)-diagnostiek en begeleiding van cliënten die bij Arosa geplaatst zijn of thuis begeleid worden in verband met ernstig huiselijk geweld. Je maakt deel uit van het zorginhoudelijke team waarin je aanvullend werkt aan collega’s vanuit andere disciplines en actief vorm geeft aan de omslag in het systemisch werken binnen Arosa. Daarbij geeft je mede richting aan de methodiek- en beleidsontwikkeling binnen het primaire proces, gericht op trauma / systeemgericht werken binnen geheel Arosa. Tot slot zal je tevens deel uit maken van een team dat ambulant inzet op het herstelgericht doorbreken van de cirkel van geweld binnen gezinnen (project: Take a Break).

Klik hier voor de volledige tekst van deze vacature.

 

Informatie en sollicitatie

Informatie over de functie Psycholoog wordt verstrekt door Jolanda Gerritsen, directeur zorg, telefoonnummer 06 - 822 015 28.
Je motivatiebrief en cv kun je tot 14 juni 2021 sturen naar: n.matulessy@arosa-zhz.nl

NB: De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 17 juni a.s. vanaf 12.00 uur.