Update, IDEM Kennisatelier over huiselijk geweld van 2 december vindt online plaats

Duurzaam doorbreken van de cirkel van huiselijk geweld.

Deze bijeenkomst was eerst fysiek gepland. Vanwege de oplopende coronabesmettingen is besloten dit Kennisatelier niet op locatie maar online te houden.

Op 2 december organiseert IDEM met medewerking van Arosa dit online Kennisatelier met ervaringsverhalen, presentatie van pilotprojecten en het onderzoeken van onze eigen aannames ten aanzien van huiselijk geweld én gaan we op zoek naar wat werkt bij de hulpverlening aan gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld.

“Het houdt niet op, niet vanzelf…”, zo luidt de slogan van de Sire-campagne tegen huiselijk geweld. In de praktijk blijkt huiselijk geweld zelfs mét hulp vanuit wijkteams, Veilig Thuis en gespecialiseerde instellingen moeilijk te bestrijden. Bij meer dan de helft van de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis, is het anderhalf jaar later nog niet veilig. Het lijkt niet te lukken om de cirkel van geweld structureel te doorbreken.

Hoe kan dat? Onderzoek laat zien dat bij de aanpak nog te weinig sprake is van een integraal en systeemgericht hulpaanbod. Hierbij zouden zowel de pleger als het slachtoffer als eventuele kinderen een op hen afgestemd hulpaanbod moeten krijgen. De focus is aan het verschuiven van het slachtoffer naar het hele gezin. Termen als slachtoffer, dader en schuld, onschuld raken steeds meer op de achtergrond.

Arosa, specialist in hulp en begeleiding bij huiselijk geweld, vertelt in dit Kennisatelier over hun vernieuwende pilotprojecten, zoals ‘take-a-break’, een kortdurende interventie om het geweld te stoppen en opname in opvang te voorkomen, of plegeropvang en -hulp voor cliënten met een tijdelijk huisverbod. In de rust die hierdoor ontstaat, kan Arosa met beide partners gezamenlijke doelen en veiligheidsafspraken opstellen.

Tijdens dit Kennisatelier luisteren we niet alleen naar ervaringsverhalen, maar onderzoeken we ook onze eigen aannames ten aanzien van huiselijk geweld, stappen we weg bij het zwart-wit denken en proberen we op zoek te gaan in het grijze gebied naar wat werkt bij de hulpverlening aan gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld.

Tijd: van 9.30 tot 12.00 uur

Locatie: online (na aanmelding ontvang je een link naar de Zoom-meeting, 

Programma:

  • 9.00 uur inloop 
  • 9.30 uur welkom door Karin Oppelland, IDEM Rotterdam 
  • 9.35 uur Wat zijn uw aannames met betrekking tot huiselijk geweld? 
  • 9.45  uur  inleiding door Jolanda Gerritsen, directeur zorg Arosa
  • 10.00 uur ervaringsverhalen van Cindy den Hartog en Jurgen Damen, ervaringsdeskundigen bij Arosa 
  • 10.30 uur pauze 
  • 10.45 uur presentatie van de pilots Take a Break en Plegeropvang van Arosa
  • 11.05  uur verder praten in kleine groepen
  • 11.35 uur terugkoppeling
  • 12.00 uur afsluiting

Aanmelden: gaat via deze link