Mannenopvang Magazine no.01 | 2015

In Nederland hebben behalve vrouwen ook genoeg mannen te maken met huiselijk geweld. Er heerst vaak nog een taboe op het onderwerp. Veel mannen vragen niet snel om hulp. In de vier grote steden van Nederland loopt het proefproject mannenopvang. Ruim zevenhonderd mannen klopten de afgelopen vier jaar aan voor hulp, verspreid over de bij de G4 mannenopvang aangesloten instellingen: Stichting Wende, Blijf Groep, Moviera en Arosa.

Magazine & Website
Om een beter beeld te schetsen van de mannenopvang in Nederland besloten de G4 instellingen eind 2014 om de website http://www.mannenmishandeling.nl/ te starten en het magazine mannenopvang uit te brengen. Het doel van dit magazine is het doorbreken van het taboe en de stigmatisering en het onderstrepen van de noodzaak voor opvang. Omdat ook mannen worden mishandeld. Het magazine richt zich op een breed publiek. Met bijzondere levensverhalen en interessante interviews krijgt de lezer een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijkheid.Met gemakkelijk leesbare artikelen wijst het magazine de weg naar instanties en initiatieven als er sprake is van geweld.

Meer lezen en kijken?

Klik hier om het magazine mannenopvang in te zien

Klik hier voor het filmpje op de website mannenopvang

U kunt een gedrukt exemplaar van het magazine opvragen bij het directiesecretariaat van Arosa: info@arosa-zhz.nl