Quick scan Verandertraject huiselijk geweld Rotterdam

De gemeenteraad van Rotterdam heeft in 2019 het Verwey-Jonker Instituut de opdracht gegeven tot een onderzoek naar de ketensamenwerking in de aanpak huiselijk geweld naar aanleiding van de gewelddadige dood van drie jonge vrouwen. 

In juni 2020 kwam het rapport Complexe problemen vragen onorthodoxe oplossingen uit. Als vervolg erop hebben gemeente en netwerkorganisaties de samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld versterkt en zijn aan de slag gegaan met de in het rapport gemelde aanbevelingen. Om inzicht te krijgen in de stand van het veranderproces en om het veranderproces in de Rotterdamse aanpak van huiselijk geweld waar nodig scherper te richten en eventueel bij te helpen sturen, heeft de gemeenteraad in 2021 het Verwey-Jonker Instituut de opdracht gegeven tot een korte evaluatie (quick scan). In dit rapport staan de bevindingen.