Arosa zoekt vrijwillige coaches voor het project De Nieuwe Toekomst

Arosa zoekt vrijwillige coaches voor het project De Nieuwe Toekomst

De methodiek De Nieuwe Toekomst is gericht op het ondersteunen van vrouwen om actief aan de slag te gaan om een baan te vinden, een opleiding te volgen of om vrijwilligerswerk te doen. Het uiteindelijke doel is een stap dichter bij sociale en economische zelfstandigheid te komen.

Wij zijn op dit moment dringend op zoek naar in totaal 10 vrijwilligers (m/v) voor het traject De Nieuwe Toekomst, die deze vrouwen willen begeleiden als coach. De vrouwen die deelnemen aan De Nieuwe Toekomst volgen een cursus van 10 weken en worden gekoppeld aan een eigen coach. Na de cursus van 10 weken gaan de deelnemers verder aan de slag met hun eigen coach. Deze coaches begeleiden de deelnemers voor een periode van 9 maanden. De coach geeft de deelneemster zelfvertrouwen en stimuleert haar in haar eigen ontwikkelingstraject. De coach geeft individuele aandacht, is klankbord en steunpunt. De coaches ontvangen gedurende het traject ondersteuning van de projectleider.

Van de coaches wordt gedurende het traject het volgende gevraagd:

  • Is bereid om de training van vier dagdelen te volgen.
  • Kan gedurende negen maanden 1 à 2 uur per week vrijmaken om de deelnemer te begeleiden.
  • Is woonachtig in Rotterdam of in de omgeving en is bereid om naar Rotterdam te reizen.

De deelnemende vrouwen maken gebruik van een werkboek om stapsgewijs hun doelstellingen te behalen. We zoeken enthousiaste coaches die het leuk vinden om de deelnemende vrouwen bij het behalen van deze doelstellingen te helpen.

Planning:

  • Januari 2023: start training coaches (vier dagdelen)
  • Januari / februari 2023: de coaches worden voorgesteld aan de deelnemers die zij gedurende 9 maanden gaan begeleiden.

Wie wil met ons de uitdaging aangaan als coach in het project de “Nieuwe Toekomst” en zich vrijwillig inzetten om andere vrouwen de regie over hun leven weer in eigen hand nemen en te helpen stappen te zetten in een richting die leidt naar financiële zelfstandigheid?

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar n.tuveri@arosa-zhz.nl. Wij nodigen je dan uit voor een kennismakingsgesprek.