Stagiaires gezocht

Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze focus ligt op het voorkomen en duurzaam stoppen van huiselijk geweld, kindermishandeling en stalking. Wij hebben aandacht voor alle leden van het gezin en belangrijke personen in het netwerk om zorg op maat te kunnen leveren bij het stoppen van gewelddadige patronen en het waarborgen van de veiligheid. Alle vrouwen, mannen en kinderen krijgen de ondersteuning en hulp die zij wensen en snelle toegang tot specialistische hulp. De veiligheid van de kinderen en het stoppen van de intergenerationele overdracht heeft prioriteit binnen onze begeleiding en opvang.
Wij zijn actief in Rotterdam Rijnmond ZHZ, op wijk-, stads- en regio niveau. Op basis van onze specifieke opvang: mannenopvang en code rood, hebben we een landelijke functie. Internationaal wisselen we kennis en ervaring uit. Om onze cliënten goed van dienst te zijn werken we samen met ketenpartners. Onze organisatie is flexibel, anticiperend op onze veranderende samenleving.

We zijn op zoek naar twee stagiaires MA Orthopedagogiek

Wat ga je doen in deze functie Je loopt mee in de werkzaamheden van twee orthopedagogen, binnen meerdere (crisis) Vrouwenopvang locaties en ambulante locaties in Rotterdam. Gezamenlijk houd je je bezig met de begeleiding en screening van kinderen die tijdelijk bij Arosa binnen de (crisis) Vrouwenopvang wonen of begeleid worden door Arosa in verband met ernstig huiselijk geweld. Het welzijn en de veiligheid van het kind staat hierbij centraal. Je werkt systeemgericht met het uitgangspunt van meervoudige partijdigheid. Je onderhoudt door middel van korte lijnen het contact met interne en externe hulpverleners van het kind en de ouders. Je geeft mede richting aan de methodiek- en beleidsontwikkeling binnen het primaire proces, gericht op kinderen binnen geheel Arosa.


Je werkzaamheden bestaan o.a. uit

 • Het voeren van (screenings)gesprekken met kinderen / jongeren en het stellen van adviezen t.a.v. de hulpverlening gericht op kinderen met extra aandacht voor trauma en hechting.
 • Het voeren van ouder en kind gesprekken, met beide partners en afzonderlijk.
 • Het faciliteren en ondersteunen van omgang tussen kinderen en ouders.
 • Het adviseren van collega’s bij specifieke vragen op pedagogisch/psychologisch gebied.
 • Het organiseren en leiden van methodische leerbijeenkomsten.
 • Het warm overdragen en samenwerken met externe hulpverlening.
 • Het actief meedoen om binnen Arosa nog beter de kinderen te helpen en versterken.

Jouw profiel als stagiair

 • Je bent bezig met je MA Orthopedagogiek;
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep en ziet kansen in het werken in een hectische omgeving;
 • Je hebt een krachtgerichte houding en de focus op mogelijkheden;
 • Je bent stressbestendig en niet bang voor crisissituaties;
 • Je bent in staat om in diverse situaties acuut en adequaat te handelen;
 • Je communicatieve vaardigheden in woord en geschrift zijn uitstekend, waardoor je in staat bent om op alle niveaus te communiceren en informatie over te dragen, werkplannen en rapporten te schrijven en te adviseren;
 • Je kunt open communiceren binnen een team en bent bereid te leren.
 • Je toont initiatief en bent onderzoekend;

Let op: dit stageaanbod betreft een klinische stage zonder basisaantekening diagnostiek.

Informatie
wordt verstrekt door orthopedagoog N. Rijk 06-82771538. Sollicitatie Je motivatiebrief en cv kun je sturen naar: n.rijk@arosa-zhz.nl