Vacature groepswerker op invalbasis

Voor onze (crisis)opvanglocaties zijn we op zoek naar een Groepswerker op invalbasis.

Als groepswerker draag je bij aan een veilige en beschermde woon- en leefomgeving voor cliënt en cliëntsysteem. In je werkwijze en houding ben je meer gericht op de krachten en kansen dan op de problemen en beperkingen van de cliënt.
Je werkt samen met de cliënt, zowel individueel als groepsgericht, aan herstel en participatie en
ondersteunt cliënt met het behalen van de doelen van het gezins-actieplan. Je stimuleert cliënten in het vergroten van hun zelfredzaamheid en eigen regie.
Dit doe je door samen te werken in het team en actief en open deel te nemen aan multidisciplinaire overleggen.

 Download hier de volledige vacaturetekst