Eerste hoogleraar forensische pathologie wil signalering mishandeling verbeteren

artsen moeten eerder tekenen van mishandeling herkennen

Bela Kubat van het Maastricht UMC+ en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aanvaardde op 11-12-2015 de eerste Nederlandse leerstoel forensische pathologie. Zij pleit onder meer voor de inbedding van forensische pathologie in de opleiding van artsen, zodat deze beter in staat zijn om gevallen van mishandeling te herkennen en om tijdig hulp te bieden.

Forensische pathologie staat voornamelijk bekend als een belangrijk vakgebied binnen strafrechtelijk onderzoek. Door sectie op het lichaam van een overledene te verrichten probeert de forensisch patholoog namelijk te achterhalen of de doodsoorzaak natuurlijk is geweest of dat er mogelijk een misdrijf aan ten grondslag heeft gelegen. Volgens Kubat is forensische pathologie echter meer dan alleen een onderdeel van strafrechtelijk onderzoek en moet het vakgebied worden beschouwd als een medische discipline. De nieuwe hoogleraar ziet het als haar taak om artsen daarin te onderwijzen en zodoende eerder tekenen van mishandeling in de kliniek op te sporen.

Signalen
"Voor een arts is het natuurlijk de primaire taak om een patiënt met bijvoorbeeld een gebroken arm te behandelen", zegt Kubat. "Maar wat nu als die persoon blauwe plekken heeft die ogenschijnlijk niets hebben te maken met het letsel aan de arm? Hoe weet de arts of dat komt door mishandeling en zo ja, hoe dan verder? Een valse verdenking zou natuurlijk dramatisch zijn voor zowel behandelaar als patiënt, maar het niet tijdig herkennen net zo goed."

Kubat bepleit dat een gebrek aan kennis over forensische pathologie kan leiden tot het niet goed herkennen van signalen van misdrijven, waar ook mishandeling onder valt. Het slachtoffer komt dan in een negatieve spiraal en kan het van kwaad tot erger worden.

Lees verder op de website huiselijk geweld.nl