Veilige Toekomst

doen wat nodig is voor kinderen in de opvang

Kinderen in de vrouwenopvang hebben al veel meegemaakt, waaronder het geweld tussen hun ouders. Ze lopen daardoor grote risico´s om zelf ook slachtoffer te zijn van mishandeling of verwaarlozing, en kampen meer dan gemiddeld met gedrags- of leerproblemen.

Ze verblijven met hun moeder voor kortere of langere tijd in een opvangcentrum, vaak in een andere stad dan waar ze vandaan komen. In die tijd gaan ze naar een tijdelijke school of kinderdagverblijf en hebben ze soms geen contact met vriendjes en familie of sportclubs. Ze wonen vaak in een opvangcentrum met gedeelde woonkamers en doucheruimten. Ze hebben relatief weinig speelruimte of ruimte om rustig huiswerk te kunnen maken.

Kinderpostzegels, Adessium Foundation en de Federatie Opvang werken de komende 2 jaar samen binnen het plan Veilige Toekomst om de leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in de vrouwenopvang te verbeteren. Hiervoor is ook het boekje het boekje 'Veilige Toekomst: doen wat nodig is voor kinderen in de opvang' uitgebracht. Klik hier voor het downloaden van 'Veilige Toekomst'