Interventiebeschrijving AWARE opgenomen in Databank Effectieve sociale interventies

Goed beschreven

De afkorting AWARE staat voor: Abused Women’s Active Response Emergency. De methode AWARE biedt bij stalking via een elektronisch alarmsysteem veiligheid aan slachtoffers. Daarnaast brengt het de hulpverlening, gericht op empowerment, op gang. Als het slachtoffer bedreigd of lastiggevallen wordt, kan deze met één druk op de knop een melding doen. Vervolgens worden verschillende instanties ingeschakeld, waaronder de politie, justitie, reclassering en hulpverlening.

In evaluatieonderzoeken geven slachtoffers aan ze zich met een aansluiting op AWARE veiliger voelen, dat het hen rust geeft en dat hun bewegingsvrijheid groter wordt. Effectonderzoek toont aan dat geen van de deelnemers gedurende de aansluiting is mishandeld door de (ex-)partner en dat het sociaal isolement van de slachtoffers wordt doorbroken.

De interventiebeschrijving AWARE staat in de Databank Effectieve sociale interventies onder de noemer 'goed beschreven'

Wat is 'goed beschreven'?

  • De interventie bevat een beschrijving van de aanleiding, doelgroep, doelen, aanpak, randvoorwaarden, overdraagbaarheid en onderzoek naar praktijkervaringen.
  • Het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep en aanpak is duidelijk beschreven.

Beoordeling:
De interventie AWARE is in oktober 2015 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. De beoordelaars waarderen het goed uitgewerkte draaiboek en heldere handreiking. De interventie heeft veel aandacht voor het versterken van de persoonlijke vaardigheden van de doelgroep om herhaling van slachtofferschap te voorkomen. De snelheid van handelen en de duidelijke samenwerkingsafspraken worden eveneens als sterke punten van de interventie genoemd.

Meer informatie: