Ambulant tenzij...

hulpverlening in de eigen omgeving van de cliƫnt

De toename verzoeken om hulpverlening en opvang bij geweld in afhankelijkheidsrelaties laten de noodzaak zien van specialistische hulpverlening en opvang voor deze slachtoffers van geweld. Hierbij zet Arosa in op crisisinterventie en als dat mogelijk is nog in de thuissituatie. Het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties in de thuissituatie heeft namelijk de voorkeur boven de opvang.

Arosa gelooft dat de begeleiding van het herstelproces na een periode van geweld het effectiefst is in de eigen omgeving van het cliëntsysteem. Arosa hanteert daarom het principe ‘ambulant, tenzij…’. Tenzij de thuissituatie voor een cliënt te gevaarlijk is, worden onze cliënten zoveel mogelijk in de eigen omgeving begeleid. Hiervoor hebben we een ambulant caseworkteam waarbij iedere medewerker van dat team een eigen werkgebied heeft.

Dat zelfstandig wonen, gecombineerd met gespecialiseerde ambulante zorg, een positief effect heeft op het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld, blijkt ook uit onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut heeft gedaan bij Moviera (de pilot Moviera in de Wijk)

Lees hier het persbericht van het Verwey Jonker onderzoek

Download hier het onderzoek Moviera in de Wijk