Deskundigheid aanpak huiselijk geweld beter borgen in Veilig Thuis

Brief aan VWS van Federatie Opvang

Op 31 maart 2016 overlegt de Tweede Kamer met staatssecretaris van Rijn over de jeugdhulp. In een brief aan de vaste Kamercommissie vraagt de Federatie Opvang aandacht voor het borgen van alle expertise inzake de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties in Veilig Thuis organisaties. Daarnaast vraagt de FO dat gerichte actie wordt ondernomen om het aantal gezinnen met kinderen dat vanwege dakloosheid in hotels moet verblijven, terug te dringen. Het uithuisplaatsen van kinderen vanwege dakloosheid van de ouders, moet niet meer gebeuren vindt de FO.