Niet thuis kunnen opgroeien. Dat wil geen enkel kind.

Kom nu in actie: teken de petitie

Helaas kunnen in Nederland ruim 50.000 kinderen niet meer thuis wonen. Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn en opgroeien op een plek met vaak minimale speelmogelijkheden en traumabegeleiding. Dit is niet hoe een
kinderleven moet beginnen.

Samen met onze ambassadeurs wil Het Vergeten Kind heel Nederland wakker schudden. In de Week van Het Vergeten Kind vragen wij speciale aandacht voor de 7.000 zeer kwetsbare kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang. Gemiddeld hebben deze kinderen 7 traumatische ervaringen opgedaan. Echter, veel van deze kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Dat vinden wij onacceptabel! Wij roepen de politiek op om binnen één jaar alle kinderen in de opvang een veilige plek te bieden en toegang te geven tot deskundige begeleiding. Daarvoor is structurele financiering nodig.

Laat ook je hart spreken en teken nu de petitie op hetvergetenkind.nl.