Online nieuwsbrief van Arosa, veiligheid en bescherming bij geweld in relaties 2016-1

 

Nieuwe directeur-bestuurder bij Arosa

Onlangs heeft directeur-bestuurder ad interim Maritza Russel het stokje overgedragen aan Jos Driesprong.
Maritza Russel: "Het was een voorrecht om kapitein van dit schip te zijn.."

Lees verder >


 

Interventiebeschrijving AWARE opgenomen in Databank Effectieve sociale interventies

AWARE is er voor slachtoffers van stalking die systematisch te maken hebben met fysieke of mentale bedreigingen. Arosa heeft de interventie AWARE beschreven. Deze interventiebeschrijving is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies.

Lees verder >


 

Aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis

Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn

In de voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties van januari 2016 zijn verschillende maatregelen opgenomen om het gebruik van de meldcode te intensiveren en minder vrijblijvend te maken.

Lees verder >


 

Deskundigheid aanpak huiselijk geweld beter borgen in Veilig Thuis

Brief van Federatie Opvang aan VWS

Op 31 maart 2016 overlegt de Tweede Kamer met staatssecretaris van Rijn over de jeugdhulp. In een brief aan de vaste Kamercommissie vraagt de Federatie Opvang aandacht voor het borgen van alle expertise inzake de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties in Veilig Thuis organisaties.

Lees verder >


 

Veilige Toekomst

Doen wat nodig is voor kinderen in de opvang

Kinderpostzegels, Adessium Foundation en de Federatie Opvang werken de komende 2 jaar samen binnen het plan Veilige Toekomst om de leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in de vrouwenopvang te verbeteren. Hiervoor is ook het boekje het boekje 'Veilige Toekomst: doen wat nodig is voor kinderen in de opvang' uitgebracht

Lees verder >


 

Ambulant tenzij...

Zelfstandig wonen goed voor zelfvertrouwen slachtoffer huiselijk geweld

Arosa gelooft dat de begeleiding van het herstelproces na een periode van geweld het effectiefst is in de eigen omgeving van het cliëntsysteem. Arosa hanteert daarom het principe ‘ambulant, tenzij…’. Tenzij de thuissituatie voor een cliënt te gevaarlijk is, worden onze cliënten zoveel mogelijk in de eigen omgeving begeleid.

Lees verder >


 

Linda Magazine

Ook mannen worden mishandeld

Het maartnummer van Linda Magazine staat in het teken van huiselijk geweld met daarin ook aandacht voor mannemishandeling. Een paar clïenten van onze mannenopvang hebben een bijdrage geleverd door het geven van een interview.

Lees verder >


 

Signaleren kan je leren

Structureel aandacht voor meldcode in beroepsopleidingen

Minstens 1 miljoen professionals kunnen in de praktijk te maken krijgen met kindermishandeling, huiselijk- en seksueel geweld maar bijna de helft van de beroepskrachten vindt dat ze onvoldoende getraind zijn om goed om te gaan met vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Lees verder >


 

Nieuwsflitsen

en verder.....