ANBI

Arosa is onderdeel van de stichting Perspektief, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een bijdrage leveren kan op verschillende manieren. Kijk hier voor meer informatie.

Arosa is onder verantwoordelijkheid van een Raad van Toezicht.

Bestuur:
Raad van Bestuur: Mevrouw M. Heringa

Algemene gegevens Arosa:
Postadres:
Aelbrechtskade 195
3023 JM Rotterdam

RSIN/Fiscaal nummer: 814412233
KvK-nummer: 27267282 (KvK Delft)


Beloningsbeleid directeur/bestuurder:
conform cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, rekening houdend met de geldende WNT-normen.


Beloningsbeleid personeel: conform cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 

Doelstelling:
Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze focus ligt op het voorkomen en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij hebben aandacht voor alle leden van het gezin en belangrijke personen in het netwerk om zorg op maat te kunnen leveren bij het stoppen van gewelddadige patronen en het waarborgen van de veiligheid. Alle vrouwen, mannen en kinderen krijgen de ondersteuning en hulp die zij wensen en snelle toegang tot specialistische hulp. De veiligheid van de kinderen en het stoppen van de intergenerationele overdracht heeft prioriteit binnen onze begeleiding en opvang.

Beleidsplan:
Zie het Arosa 
Koersdocument 2020 - 2023

Publicatieverplichting
De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI) via internet een wettelijke voorwaarde publicatieverplichting) is. Deze informatie van Arosa is dan ook openbaar. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van de stichting Arosa.

Aanvullende informatie/downloads: