Arosa in een notendop

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Ieder jaar opnieuw is de thuissituatie van minstens 200.000 vrouwen én mannen en naar schatting 119.000 kinderen niet veilig. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm.

In deze situaties moet zo snel mogelijk worden ingegrepen. De veiligheid van alle betrokkenen is onze eerste zorg. Arosa is er voor hen die er op eigen kracht niet uit kunnen komen.

Arosa biedt opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen die hulp nodig hebben bij problemen rond huiselijk geweld, uitbuiting, bedreiging of een opeenstapeling van problemen. Daarnaast heeft Arosa een adviserende functie.

In onze huisstijl staat de komma symbool voor het werk van de stichting. Bij Arosa vinden mensen een adempauze, en uitzicht op een nieuw begin. Als alles in de knoop lijkt te raken, biedt Arosa veiligheid en geborgenheid.

Meer over Arosa (klik op de tekst op de pagina te openen)

Kijk ook op