Het koersdocument bevat onze doelen, uitgangspunten en onze ambities voor de komende jaren. Het document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking en overleg met de medewerkers van Arosa.

Download hier het Arosa koersdocument 2020 - 2023