Kernwaarden

Stichting Arosa werkt vanuit een drietal kernwaarden:

Passie & betrokkenheid

Bij Arosa werken gemotiveerde mensen die een maximale bijdrage willen leveren aan een goede hulp- en dienstverlening. De medewerkers werken met passie en voelen zich verantwoordelijk voor de effecten van hun werk.

Samenwerking

Door samenwerkingsverbanden aan te gaan kan een breder palet aan diensten worden aangeboden. Resultaten worden verbeterd door – met wederzijds respect en vertrouwen – samen te werken met collega’s, cliënten en ketenpartners.

Ontwikkeling

Medewerkers doen blijvend nieuwe kennis op en wisselen ervaringen uit. De organisatie ontwikkelt zich voortdurend door open te staan voor verbeteringen op het gebied van dienstverlening en kennisoverdracht.