Missie en visie

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een groot maatschappelijk probleem en een onaanvaardbaar voortvloeisel van ongelijke machtsverhoudingen binnen een gezin, familie of relatie. Arosa stelt zich een brede aanpak ten doel van huiselijk en seksueel geweld en seksegerelateerde problematiek en de voorkoming hiervan in de ruimste zin van het woord.

Visie

Elk mens, ongeacht culturele achtergrond - vrouw, man, kind, jongere en oudere - heeft recht op een veilig leven zonder geweld. Daarom biedt Arosa preventieve activiteiten, opvang en (ambulante) hulpverlening passend bij de vraag, uitgaande van de eigen kracht van de cliënt en zijn of haar netwerk.

Missie

Arosa heeft de unieke kennis en deskundigheid om de complexiteit van het geweld in relaties te ontwarren en te doorbreken. Arosa biedt preventieve activiteiten, hulp en opvang bij geweld in relaties. We bieden vroeg signalering en ambulante begeleiding van cliënten in hun eigen omgeving en - wanneer de veiligheid van onze cliënten dat vraagt - opvang op locatie. Wij werken systeemgericht, met evidence-based methodieken en betrekken het netwerk bij de begeleiding.
Wij zijn actief in Rotterdam Rijnmond ZHZ, op wijk-, stads- en regioniveau. Op basis van onze specifieke opvang: mannenopvang en code rood, hebben we een landelijke functie. Internationaal wisselen we kennis en ervaring uit.
Om onze cliënten goed van dienst te zijn, werken we samen met ketenpartners. Onze organisatie is flexibel, anticiperend op onze veranderende samenleving. De organisatie is geprofessionaliseerd en heeft haar bedrijfsmatige processen, begeleidingsprocessen, management informatiesysteem en de begeleiding aan de cliënten conform de gehanteerde methodieken ingericht. We hebben tevreden cliënten en medewerkers.