De Raad van Bestuur bestaat uit de directeur-bestuurder Mevrouw Miriam Heringa.
De Raad  van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.