De Raad van Bestuur bestaat uit een directeur-bestuurder: Mevrouw B. Berkelaar-Banning
De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.