De Raad van Bestuur bestaat uit een directeur-bestuurder: de heer J. Driesprong
De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.