Hartelijk dank aan onze gulle gevers

Arosa ontvangt subsidie die alleen de kosten voor opvang en hulpverlening dekt: “bed, bad en brood”. Voor de extra uitgaven die het verblijf in de opvang aangenamer kunnen maken, is de Stichting Vrienden van Arosa opgezet. De stichting Vrienden van Arosa zamelt geld in voor activiteiten en materialen voor de cliënten en de kinderen/jongeren die bij Arosa in de opvang verblijven en/of ambulant door Arosa begeleid worden. Zij kunnen niet altijd terugvallen op een steunend sociaal netwerk en staan er vaak alleen voor. De Stichting Vrienden van Arosa zorgt op deze manier voor leuke uitstapjes, speelgoed, computers enzovoort. De Stichting Vrienden van Arosa staat onder toezicht van de Raad van Toezicht van Arosa die er op toe zien dat de uitgaven alleen ten goede  komen aan de klantengroep van Arosa.

Verder ontvangt Arosa giften van fondsen en sponsoren, worden er uitstapjes en activiteiten voor de kinderen in de opvang georganiseerd. Ook van particulieren ontvangen we regelmatig spullen zoals speelgoed, boekjes en kleding. Onze hulpverleners doen regelmatig een interne oproep voor kleding, schoenen, meubels, boekjes, babyspullen enzovoorts en dan blijken ook onze medewerkers zelf vaak gulle gevers.

Namens al onze cliënten hartelijk dank voor iedere donatie en gift die wij mochten ontvangen.