Op verschillende locaties in Rotterdam wonen moeders met hun kinderen. Zij moesten vluchten omdat het thuis niet meer veilig voor hen was. Deze slachtoffers van huiselijk geweld komen in de veilige omgeving van de crisisopvang tot rust, krijgen hulp bij het herstel van hun trauma’s en kunnen werken aan een zelfstandige toekomst zonder geweld. Kinderen met geweldervaringen vinden bij Arosa een veilige omgeving en een op kinderen aangepast hulpaanbod. Op de crisisopvang van Arosa (locatie Nadine) verblijven maximaal 22 vrouwen en gemiddeld rond de 30 kinderen van verschillende leeftijden. De vrouwen (en kinderen) wonen hier kortdurend - dit varieert van enkele dagen tot 16 weken - en verblijven hier na acuut en ernstig huiselijk geweld.

Crisisopvang Nadine bezit een gemeenschappelijke keuken waar de vrouwen gebruik van maken. In het verleden werden de maaltijden centraal bereid en hadden de vrouwen daar zelf geen aandeel in. Tegenwoordig ligt de nadruk meer op zelfredzaamheid en empowerment als onderdeel van het herstelproces. Dagelijkse routine zoals het zelf koken is daar een vanzelfsprekend onderdeel van. Op de locatie bestaat de huidige keuken uit een groot fornuis en enkele ovens waarmee alle bij Arosa woonachtige vrouwen en kinderen dagelijks hun eten gezamenlijk op bereiden. Dit is niet werkbaar en levert veel stress en onvrede op. Daarnaast is de cliëntenpopulatie op Nadine een afdruk van de Rotterdamse samenleving en bestaat uit diverse etnische achtergronden. Ook dit maakt dat centraal koken niet langer gewenst en/of mogelijk is.

De huidige keuken op Nadine is sterk verouderd en niet geschikt voor het gelijktijdig koken van een grotere groep vrouwen. Daarom willen wij een nieuwe keuken aanschaffen. Een kindvriendelijke keuken waarbij er aandacht is voor de veiligheid van de kinderen op de locatie. De subsidies die Arosa ontvangt voor haar dienstverlening mogen uitsluitend besteed worden aan de directe zorg: opvang en ambulante hulpverlening. Voor alle andere zaken moeten we op zoek naar alternatieve financieringsbronnen.

Helpt u mee met een nieuwe keuken op de crisisopvang?

Dan kunt u een donatie overmaken op:

IBAN NL54 ABNA 0555 4147 01
Stichting Arosa
Rotterdam o.v.v. keuken

Wij zijn u zeer dankbaar.

 

Arosa is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook www.belastingdienst.nl.