Stichting Vrienden van Arosa
Arosa biedt hulp en opvang bij geweld in relaties. Arosa ontvangt subsidie die alleen de kosten voor opvang en hulpverlening dekken: “bed, bad en brood”. Voor de extra uitgaven die het verblijf in de opvang aangenamer kunnen maken, is de Stichting Vrienden van Arosa opgezet. De stichting Vrienden van Arosa zamelt geld in voor activiteiten en materialen voor de cliënten en de kinderen die bij Arosa in de opvang verblijven.

Ook vrienden worden?
Draagt u Arosa en de kinderen, vrouwen en mannen in onze opvang een warm hart toe? Dan kunt u donateur worden en ons steunen met een financiële  gift.

Wat kunnen we met uw bijdrage?
Alles waarvoor Arosa geen reguliere subsidie krijgt, zoals:

 • Uitstapjes met de kinderen
 • Speelgoed
 • Speeltoestellen
 • Nieuwe computers  
 • Trimtoestellen / fitnesstoestellen
 • aantrekkelijke inrichting van de wooneenheden

Hoe kunt ons ondersteunen met uw gift?
U kunt Arosa ondersteunen met een eenmalige of periodieke gift naar rekening nummer:

IBAN NL43 ABNA 0460919342
Stichting Vrienden van Arosa
Rotterdam o.v.v. donatie

 

 

Uw gift aftrekbaar van de belasting
Arosa is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Als u uw gift wilt aftrekken van de belasting, dan kunt u hiervoor een schriftelijke overeenkomst invullen.

Download hier de overeenkomstformulieren van de site van de belastingdienst. Deze formulieren kunt u online invullen, uitprinten en naar ons onderstaande postadres sturen. Wij vullen dan de overige invulvelden in en sturen u een formulier terug. 

U kunt het formulier opsturen naar:

Stichting Vrienden van Arosa
t.a.v. directiesecretariaat
Heemraadssingel 82
3021 DE  Rotterdam

Wilt u liever de formulieren per post ontvangen? Dan kan! Stuur een e-mail naar info@arosa-zhz.nl  en wij sturen u de formulieren zo snel mogelijk toe.

Meer informatie over eenmalige en periodieke giften aan een ANBI 
Een eenmalige gift mag u aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Daarbij geldt voor een gewone gift een drempelbedrag (1% van uw drempelinkomen) en een maximum (10% van uw drempelinkomen). 

Een periodieke gift kunt u onder voorwaarden aftrekken van de belasting. Uw gift is een periodieke gift als:

 • U de gift heeft laten vastleggen (via de notaris of via een schriftelijke overeenkomst met Arosa).
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar Arosa.
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
 • De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 • Arosa u geen tegenprestatie levert voor de gift

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst Arosa zelf.

Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar

 • Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.
 • Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst of klik op de onderstaande links:

 

Ik wil Arosa opnemen in mijn testament
U kunt Arosa opnemen in uw testament in de vorm van een erfstelling of een legaat. Bij een erfstelling benoemt u Arosa tot erfgenaam. Arosa ontvangt een door u bepaald percentage van de erfenis. Bij een legaat wordt een vastgesteld bedrag nagelaten, of (on)roerende goederen zoals de inboedel of een huis. Een legaat kan vrij van rechten en kosten worden gemaakt. Eventuele lasten die aan het legaat zijn verbonden komen dan voor rekening van de erfgenamen en niet voor rekening van de ontvanger.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen: info@arosa-zhz.nl