Ambulante hulp

Ambulante hulpverlening wordt ingezet wanneer het geweld nog te stoppen is, of wanneer de cliënt na een periode van opvang nog hulp nodig heeft.

Mobiele veiligheid

AWARE biedt veiligheid aan vrouwen/mannen (en hun kinderen) die ernstig worden belaagd door hun ex-partner. Het is ontwikkeld om vrouwen en mannen die worden lastiggevallen of mishandeld sneller en beter bij te staan. De cliënt draagt het mobiele veiligheidssysteem bij zich. Met één druk op de knop ontstaat er een directe verbinding met de meldkamer van de politie waarna direct actie wordt ondernomen. In samenwerking met de politie en Veilig Thuis zorgt Arosa voor de indicatie en aansluiting op AWARE. Download hier onze folder AWARE voor doorverwijzers.

Hulpverlening na een huisverbod

Nadat een huisverbod aan de geweldpleger is opgelegd, komt de hulpverlening aan de slachtoffer(s)  op gang en wordt er een risicoscreening gemaakt. De crisis-hulpverlening die Arosa biedt kan zowel thuis als in de opvang plaatsvinden. Download hier onze folder Hulpverlening na een huisverbod.

Empowerment

Individueel traject
Vanuit de eigen kracht wordt geleerd om doelen te formuleren en uit te voeren, op weg naar een veilig en zelfstandig bestaan. Deze vorm van hulpverlening is maatwerk en gebaseerd op de methodiek Krachtwerk, een methodiek die uitgaat van de kracht van de mens en het vermogen tot zelfredzaamheid. Download hier onze folder Empowerment.

Cursus Krachtige vrouwen/mannen

Een cursus bedoeld voor vrouwen en mannen die te maken hebben (gehad) met geweld in hun relatie. De cursus stelt de deelnemer in staat een eigen invulling te geven aan zijn of haar positie en rol binnen het gezin. De groep bestaat uit ongeveer tien deelnemers en bevat negen bijeenkomsten van twee uur. De onderwerpen zijn vooral gericht op het bijleren van manieren om voor zichzelf op te komen, om te gaan met verwijten en met boosheid. Download hier onze folder Cursus Krachtige vrouwen/mannen.

Herstel van de relatie en/of hulp bij terugkeer in de relatie

Huiselijk geweld wordt bespreekbaar gemaakt. De partners worden geholpen om hun relatie een veiligere invulling te geven. Zij leren zonder geweld met conflicten om te gaan. Gesprekken vinden in eerste instantie individueel plaats, daarna met beide partners en vervolgens met eventuele andere betrokkenen uit het netwerk. Doelen en afspraken worden zodanig omschreven dat ieder gesprek geëvalueerd kan worden. Download hier onze folder herstel van de relatie en/of hulp bij terugkeer in de relatie

Nazorg

Na een periode van opvang wordt bekeken in welke mate de cliënt of het gezin aanvullende begeleiding nodig heeft. Nazorg kan worden verleend op allerlei vlakken: creëren van een veilige woonomgeving en het onderhouden van geweldloze relaties, financiële hulpverlening, hulp bij wonen en werk, hulp met betrekking tot opvoeding of bij het vinden en creëren van een sociaal netwerk. Download hier onze folder hulpverlening na een periode in de opvang.