Meldcode

De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ helpt professionals om vroegtijdig in actie te komen en adequaat te handelen bij signalen.

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat een professional moet doen bij een vermoeden van geweld. De toolkit helpt organisaties om de meldcode in te voeren.

De meldcode werkt! Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners en andere professionals die met de meldcode werken, drie keer zo vaak ingrijpen als collega’s die de meldcode niet voor handen hebben.