Meldcode

De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ helpt professionals om vroegtijdig in actie te komen en adequaat te handelen bij signalen.

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat een professional moet doen bij een vermoeden van geweld. De toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt organisaties om de meldcode in te voeren.