Ouderenmishandeling is al het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Er zijn verschillende vormen en signalen van ouderenmishandeling.

 • Lichamelijke mishandeling
  Kan bestaan uit slaan, duwen, schoppen, bedreigen of letsel toebrengen.
  Signalen die hierop duiden zijn onverklaarde onderhuidse bloeduitstortingen, botbreuken, letsel van verschillende ouderdom en letsel dat niet bij gerapporteerde toedracht past.
 • Psychische mishandeling
  Kan bestaan uit herhaaldelijk uitschelden en kleineren, beperken bewegingsvrijheid, bezoek ontzeggen en post achterhouden.
  Signalen die hierop kunnen wijzen zijn gedragsveranderingen en depressieve- en angstklachten.
 • Financieel misbruik
  Kan bestaan uit het veranderen van het testament, zonder toestemming verkopen van goederen, onbevoegd gebruik van pinpas of creditcard en misbruik van het PGB.
  Signalen kunnen een gebrek aan standaard (medische) voorzieningen zijn, het verdwijnen van bezittingen en plotselinge schulden.
 • Verwaarlozing
  Kan bestaan uit het onthouden van voeding, lichamelijke verzorging of toegang tot medische zorg en affectieve verwaarlozing.
  Signalen die hierop kunnen wijzen zijn onbehandelde doorligplekken, ondervoeding, slechte lichamelijk hygiëne, smetplekken en onvoldoende toezicht.
 • Seksueel misbruik
  Kan bestaan uit verbale grensoverschrijding, ongewenste seksuele handelingen verrichten met of in het bijzijn van de oudere.
  Signalen die hierop kunnen duiden zijn onverklaarde onderhuidse bloeduitstortingen in het genitaal gebied, bloedvlekken in ondergoed en onverklaarde soa's.

 

Meer informatie:

 • Ouderenmishandeling: ‘ik beschouw dit als een oplosbaar probleem’ - Lees verder
 • Factsheet financiële uitbuiting - Lees verder
 • Factsheet ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg - Lees verder
 • Onderzoekssamenvatting Aard en omvang ouderenmishandeling - Lees verder