Bron: GGD Rotterdam Rijnmond

De problematiek van verborgen vrouwen valt onder schadelijke traditionele praktijken en is een vorm van huiselijk geweld. Deze schadelijke traditionele praktijk beperkt vrouwen in hun rechten en vrijheden en zijn daarmee ook een schending van de mensenrechten.

Verborgen vrouwen leiden onder dwang een geïsoleerd bestaan. Deze vrouwen zijn voor de buitenwereld vaak nauwelijks of niet zichtbaar. Zij vragen niet om hulp, omdat zij de weg niet weten of de taal niet of onvoldoende spreken en/of uit angst voor de reactie van de man en familie. Het (zedelijke) gedrag van de vrouw/meisje is dan van grote betekenis voor de (goede) naam en eer van de familie binnen een bepaalde gemeenschap. Het gedwongen isolement kan samenhangen met andere schadelijke traditionele praktijken zoals eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating en huwelijkse gevangenschap.

Signalen
De volgende signalen kunnen duiden op verborgen vrouwen. Een hulpverlener die deze signalen opmerkt,  dient contact op te nemen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

  • De vrouw komt nooit of nauwelijks buiten.
  • De vrouw oogt angstig en vermijdt buurtcontacten.
  • De echtgenoot of familielid voert (altijd) het woord.
  • Buurtkinderen of klasgenootjes mogen nooit komen spelen.
  • De kinderen komen onverzorgd, angstig en vermijdend over.
  • De ramen zijn verduisterd.
  • Gedwongen inwoning bij (schoon) familie.

Meer informatie
Meer informatie over schadelijke traditionele praktijken en verborgen vrouwen vindt u op de website van de GGD Rotterdam Rijnmond.

Downloads:

 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Heeft u advies nodig bij een vermoeden of bij twijfel? Of gaat het om een feitelijk opgesloten vrouw? Neem dan contact op met medewerkers van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (0800-2000) of met een hulpverlenende instantie die ervaring heeft met deze problematiek. Bij acuut gevaar belt u 112.