Trainingen en workshops

Binnen de preventieve aanpak van Arosa gaat specifiek aandacht uit naar het voorkomen van intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. Aandacht voor kinderen is van groot belang.

Arosa werkt aan vroegsignalering om escalatie te voorkomen en biedt een breed pakket aan voorlichting, trainingen en deskundigheidsbevordering. Er wordt samengewerkt met wijkpartners en er vinden voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen plaats op scholen.

Aanbod:

  • Voorlichting over vormen van huiselijk geweld
  • Voorlichting over de aanpak van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld
  • Voorlichting over hoe te handelen bij het signaleren van huiselijk geweld
  • Trainingen aan professionals
  • Informatiebijeenkomsten en trainingen op scholen