Wat is huiselijk geweld

De term ‘huiselijk geweld’ verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Meestal is er sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is afhankelijk van de dader. Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 mensen in Nederland te maken met lichamelijke, seksuele of psychische vormen van huiselijk geweld. Dat is veel, maar bijna niemand die het weet. Huiselijk geweld speelt zich af achter gesloten deuren. Zowel slachtoffers, omstanders, als plegers houden het geheim. Ze zwijgen uit angst of schaamte, en dat maakt dat gewelddadige relaties eindeloos door kunnen gaan zonder dat iemand ingrijpt.

Vrouwen vormen de grootste groep slachtoffers. Maar ook mannen, kinderen en ouderen zijn slachtoffer. Huiselijk geweld komt voor in alle lagen en groeperingen van de bevolking.