Privacyreglement Stichting Arosa

Stichting Arosa vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. In ons Privacyreglement is vastgesteld hoe met persoonlijke gegevens van cliënten wordt omgegaan, en de rechten met betrekking tot bewaren,  inzage, correctie en/of verwijdering van gegevens. Ons privacyreglement is gebaseerd  op Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Download hier het Privacyreglement Stichting Arosa