Krachtwerk is een methodiek om kwetsbare mensen te ondersteunen bij het volwaardig meedoen in de samenleving. Krachtwerk maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap en helpt hen de regie over hun leven te houden of terug te krijgen.

Krachtwerk wordt toegepast bij diverse doelgroepen en in diverse werkvelden, waaronder de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, verslavingszorg, forensische zorg, vluchtelingenwerk, welzijnswerk, in sociale wijkteams en in de vrouwenopvang.

Ook Arosa maakt gebruik van de methodiek Krachtwerk. Vanuit de eigen kracht van de cliënt worden wensen/ambities geformuleerd en actie ondernomen voor een veilig en zelfstandig bestaan. Met deze vorm van hulpverlening biedt Arosa maatwerk. In haar hulpverlening gaat Arosa uit van de eigen kracht van de cliënt en stimuleert het vermogen van de cliënt tot zelfredzaamheid. Hierdoor ontstaat een veilige situatie voor de cliënt en haar kinderen en is zij beter in staat de intergenerationele overdracht van geweld te doorbreken.

Krachtwerk is door prof. dr. Judith Wolf ontwikkeld in samenwerking met het Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc.

 

Meer lezen over Krachtwerk, download hier de folder Krachtwerk van de Impuls Academie.