De Nationale ombudsman bracht in juli 2017 het rapport 'Vrouwen in de knel' uit over knelpunten in de vrouwenopvang. Hierin reikte hij ministeries en gemeenten oplossingsrichtingen aan om de situatie van deze vrouwen te verbeteren. Omdat hij geen duidelijk beeld kreeg van wat er na de publicatie van het rapport daadwerkelijk in gang was gezet, besloot hij in de zomer van 2018 een vervolgonderzoek in te stellen.

Voor dit vervolgonderzoek 'Vrouwen uit de Knel? Het vervolg' bracht de Nationale ombudsman in kaart wat ministeries en gemeenten hebben gedaan om de knelpunten uit zijn eerdere rapport 'Vrouwen in de knel' op te lossen. Ook heeft hij in kaart gebracht wat de ervaringen van de verschillende vrouwenopvanginstellingen zijn: welke problemen zijn opgelost en waar lopen zij in de praktijk nog tegenaan?

Het onderzoek van de Ombudsman was voor ons de aanleiding om onszelf de vraag te stellen: “Wat kunnen wij zelf doen om onze cliënten op financieel gebied beter te ondersteunen?” Ons antwoord was het project Grip op Geld in de Vrouwenopvang. In dit project hebben wij vier vormen van ondersteuning ontwikkeld en uitgeprobeerd om vrouwen in de opvang te helpen (meer) financieel zelfredzaam te worden. Zo hebben wij gekeken wat echt werkt!