Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang

Opvangorganisaties met het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ vormen met elkaar een landelijk stelsel van veilige opvang. Het keurmerk staat voor een garantie van veiligheid voor cliënten die van dat landelijk stelsel gebruik moeten maken. Arosa behoort tot de initiatiefnemers van het keurmerk.

Het primaire doel van het keurmerk is het bieden van een waarborg van kwaliteit en veiligheid in landelijke samenhang. Dit betekent gegarandeerde kwaliteit en veiligheid bij de afzonderlijke gecertificeerde opvangorganisaties. Dit is in het belang van vrouwen, mannen én hun kinderen die door opvangorganisaties worden geholpen.

Het keurmerk is een kwaliteitskeurmerk. Voor Arosa is het keurmerk een aanvulling op het bestaande HKZ - certificaat. Stichting Arosa is per 1 december 2020 aspirant keurmerkhouder.

Het keurmerk is gebaseerd op twee normenkaders die zijn samengesmolten tot één normenkader. Als eerste het normenkader ‘Veiligheid in het landelijk stelsel bij geweld in afhankelijkheidsrelaties’ (2018) en als aanvulling hierop het normenkader ‘Kinderen in de opvang’ (2019). Het keurmerk is een initiatief van opvangorganisaties voor vrouwenopvang en is tot stand gekomen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van VWS en de branchevereniging Valente.  

Meer informatie op de website van het keurmerkvrouwenopvang en op de website van Valente.

Voor vragen over het keurmerk: Jolanda Gerritsen, Directeur Zorg.